Tổng hợp

Giấy xác nhận thu nhập

Giấy xác nhận thu nhập

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Giấy xác nhận thu nhập dùng cho cá nhân viết đơn để xin công ty xác nhận về mức thu nhập hàng tháng tại thời điểm hiện tại của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*****

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi: CÔNG TY ………………………………………………………

Bạn đang xem: Giấy xác nhận thu nhập

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ): …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………..

Thời hạn hợp đồng lao động: ………………………………………………………………………………….

Mức lương hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

Tổng thu nhập hàng tháng: …………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật.

………., ngày … tháng … năm ……

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên )

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *