Tổng hợp

Hàm ích lợi là gì?

Mục lục

Hàm ích lợi là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu hàm ích lợi (utility function) là gì?

Hàm ích lợi là gì?

Bạn đang xem: Hàm ích lợi là gì?

Hàm ích lợi (utility function) là hàm biểu thị mối quan hệ giữa mức ích lợi mà cá nhân thu được và lượng hàng hóa mà anh ta tiêu dùng

Hàm ích lợi là gì?

Hàm ích lợi (utility function) là hàm biểu thị mối quan hệ giữa mức ích lợi mà cá nhân thu được và lượng hàng hóa mà anh ta tiêu dùng

Hàm ích lợi có thể viết dưới dạng: U = U1(x1) + U2(x2) + U3(x3) +…+ Un(xn) hay U = U(x1,x2,…,xn)

Trong đó U = tổng ích lợi U1,U2,..,Un = ích lợi do các hàng hóa x1, x2,…,xn đem lại. Dạng thứ nhất hàm ý tổng ích lợi bằng tổng các ích lợi của tất cả các lượng hàng hóa, còn dạng thứ hai hàm ý cả số lượng và mối quan hệ giữa các hàng hóa đều tham gia quyết định tổng ích lợi

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa khác của hàm lợi ích

Hàm ích lợi biểu thị mối quan hệ hữu dụng cuả một đơn vị tiền tệ kiếm thêm với mức độ rủi ro của khoản đầu tư và mức ngại rủi ro của một cá nhân nhà đầu tư.

Hàm ích lợi được thể hiện qua công thức: U= E(r)-0.5A*σ2

U: Giá trị hữu dụng.

A: Chỉ số biểu thị mức độ ngại rủi ro của nhà đầu tư.
Hằng số 0.5 là số quy ước theo thống kê diễn tả mối quan hệ giữa lợi xuất ước tính bình quân E(r) và độ lệch chuẩn của giá trị bình quân đó.

E(r): Lợi suất ước tính bình quân của danh mục đầu tư.

σ2: Độ lệch chuẩn của lợi suất ước tính.

Phương trình trên cho thấy giá trị hữu dụng tỷ lệ thuận với lợi suất ước tính, tỷ lệ nghịch với mức ngại rủi ro của từng nhà đầu tư và độ rủi ro của khoản đầu tư đó.

Thông thường, các nhà đầu tư khi xem xét các khoản đầu tư khác nhau sẽ chọn cho mình danh mục đầu tư nào đem lại cho họ mức độ ích lợi U là lớn nhất, nghĩa là có cặp lợi nhuận ước tính-mức độ rủi ro tốt nhất.

Nếu đầu tư vào danh mục phi rủi ro thì giá trị hữu dụng U của danh mục đó sẽ đúng bằng lợi nhuận ước tính.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *