Tổng hợp

Hàm tiêu dùng liên ngành là gì?

Mục lục

Hàm tiêu dùng liên ngành là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hàm tiêu dùng liên ngành (cross-section consumption function) là gì?

Hàm tiêu dùng liên ngành là gì?

Bạn đang xem: Hàm tiêu dùng liên ngành là gì?

Hàm tiêu dùng liên ngành (cross-section consumption function) là hàm tiêu dùng được thiết lập bằng cách sử dụng số liệu về thu nhập của các nhóm thu nhập khác nhau tại một thời điểm.

Hàm tiêu dùng liên ngành (cross-section consumption function) là hàm tiêu dùng được thiết lập bằng cách sử dụng số liệu về thu nhập của các nhóm thu nhập khác nhau tại một thời điểm. Dựa vào hàm tiêu dùng này, các nhà kinh tế đã phát hiện ra mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa thu nhập và tiêu dùng. Cụ thể:

  1. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên (MPC,c) nằm giữa 0 và 1 (0
  2. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên nhỏ hơn khuynh hướng tiêu dùng bình quân (APC,a), tức c, do vậy khuynh hướng tiêu dùng bình quân giảm khi thu nhập tăng.
  3. Một số người cho rằng khuynh hướng tiêu dùng cận biên không đổi (c=constant), một số người lại cho rằng nó giảm khi thu nhập tăng. Nhìn chung, mọi người đều ủng hộ giả thuyết thu nhập tuyệt đối của Keynes và hàm tiêu dùng có dạng .

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *