Tổng hợp

Hàm tiêu dùng ngắn hạn là gì?

Mục lục

Hàm tiêu dùng ngắn hạn là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hàm tiêu dùng ngắn hạn (short-run consumption function) là gì?

Hàm tiêu dùng ngắn hạn là gì?

Bạn đang xem: Hàm tiêu dùng ngắn hạn là gì?

Hàm tiêu dùng ngắn hạn (short-run consumption function) là mối quan hệ hàm số giữa tiêu dùng và thu nhập trong một chu kỳ kinh doanh.

Hàm tiêu dùng ngắn hạn (short-run consumption function) là mối quan hệ hàm số giữa tiêu dùng và thu nhập trong một chu kỳ kinh doanh. Những công trình nghiên cứu về sự thay đổi từ năm này sang năm khác của tiêu dùng và thu nhập cho các thời kỳ kéo dài đến dưới 10 năm cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đại lượng này. Những năm có thu nhập dưới mức trung bình cũng có tiêu dùng dưới mức trung bình và ngược lại. Các công trình nghiên cứu trên đã phát hiện ra một số điểm quan trọng sau:

  1. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên MPC<1, nhưng nhìn chung lớn hơn kết quả thu được trong các công trình sử dụng số liệu không gian .
  2. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên MPC < Khuynh hướng tiêu dùng bình quân APC và bởi vậy khi thu nhập tăng, APC giảm.
  3. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên MPC = constant,

Những phát hiện này hàm ý hàm tiêu dùng có dạng tuyến tính với tung điểm dương:

Điều này chứng minh rằng giả thuyết thu nhập tuyệt đối của Keynes là đúng, trừ một điểm: Khuynh hướng tiêu dùng cận biên không giảm khi thu nhập tăng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *