Tổng hợp

Hàng hóa trung gian là gì?

Mục lục

Hàng hóa trung gian là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hàng hóa trung gian (intermediate goods) là gì?

Hàng hóa trung gian là gì?

Bạn đang xem: Hàng hóa trung gian là gì?

Hàng hóa trung gian là hàng hóa và dịch vụ đã rời khỏi một quá trình sản xuất, nhưng quay lại phục vụ cho quá trình sản xuất khác với tư cách đầu vào trung gian.

Hàng hóa trung gian (intermediate goods)hàng hóa và dịch vụ đã rời khỏi một quá trình sản xuất, nhưng quay lại phục vụ cho quá trình sản xuất khác với tư cách đầu vào trung gian. Chẳng hạn thép, dầu mỏ, nhựa được coi là đầu vào trung gian vì chúng được sử dụng để chế tạo máy công cụ, sản xuất xăng, đồ nhưa. Máy công cụ không được coi là hàng hóa trung gian vì sau khi rời khỏi quá trình chế tạo máy, nó quay lại phục vụ quá trình sản xuất với tư cách đầu vào sơ cấp (tư bản). Khi tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo phương pháp sản phẩm cuối cùng, chúng ta không tính hàng hóa trung gian. Điều này không có nghĩa là hàng hóa trung gian không nằm trong GDP. Vì giá trị của hàng hóa trung gian cũng nằm trong GDP. Việc bỏ qua hàng hóa trung gian trong quá trình tính toán chỉ là để tránh tính trùng.

Tuy nhiên, cũng có khi, hàng hóa trung gian được tính là hàng hóa cuối cùng. Ví dụ như nếu Công ty Bãi Bằng sản xuất giấy, sau đó giấy được Công ty Thiết bị trường học sử dụng để làm thiếp chúc mừng, thì giấy được gọi là hàng hóa trung gian, còn thiếp chúc mừng được gọi là hàng hóa cuối cùng. GDP chỉ bao gồm giá trị thị trường của những hàng hóa cuối cùng. Việc cộng giá trị thị trường của giấy với giá trị thị trường của thiếp sẽ dẫn tới sự tính trùng lặp. Nghĩa là, giá trị của giấy được tính hai lần.

Trường hợp ngoại lệ quan trọng đối với nguyên tắc trên nảy sinh khi hàng hóa trung gian được sản xuất và, thay vì được sử dụng, nó được đưa vào hàng tồn kho của doanh nghiệp để sử dụng hoặc bán trong tương lai. Trong trường hợp đó, hàng hóa trung gian được tạm thời coi là “cuối cùng” và giá trị của nó dưới dạng đầu tư vào hàng tồn kho được tính vào GDP. Sau đó, khi mức tồn kho hàng hóa trung gian này được sử dụng hoặc bán, thì đầu tư vào hàng tồn kho của doanh nghiệp sẽ là âm, và GDP trong thời kỳ sau phải giảm một lượng tương ứng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *