Tổng hợp

Hệ số Gini là gì?

Mục lục

Hệ số Gini là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hệ số Gini (Gini coefficient) là gì?

Hệ số Gini là gì?

Bạn đang xem: Hệ số Gini là gì?

Hệ số Gini (Gini coefficient) là một hệ số đo mức độ bất bình đẳng trong phân phối

Hệ số Gini là gì?

Hệ số Gini (Gini coefficient) là một hệ số đo mức độ bất bình đẳng trong phân phối. Nó được tính bằng công thức dưới đây:

Trong đó y1, y2, y3, … , yn là thu nhập cá nhân xếp theo thứ tự giảm dần, y là thu nhập bình quân và n là số cá nhân

Hệ số Gini là một chỉ tiêu thống kê tổng hợp được tính từ đường Lorenz. Hệ số Gini được tính bằng cách lấy phần diện tích nằm giữa đường Lorenz quan sát được và đường bình đẳng tuyệt đối (đường phân giác) chia cho tổng diện tích nằm dưới đường bình đẳng tuyệt đối. Như vậy, hệ số Gini có giá trị cáo nhất bằng 1 (bất công bằng tuyệt đối) và giá trị thất nhất bằng 0 (công bằng tuyệt đối).

Chú ý rằng hệ số Gini là một chỉ tiêu tương đối. Vì vậy, các hệ thống phân phối có thể có hệ số Gini bằng nhau, nhưng mức độ phân phối thu nhập bất công bằng trong các khoảng biến thiên không bằng nhau. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ứng dụng của hệ số Gini

Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc gần đây trong năm 2009, công bố bản báo cáo về khoảng cách thu nhập của thế giới. Công cụ thông thường để tính toán về sự bất bình đẳng là hệ số Gini.

Hệ số này càng cao, xã hội càng thiếu công bằng. Kết quả năm nay cho thấy, Đan Mạch là một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới và đồng thời cũng có khoảng cách thu nhập thấp nhất thế giới. Hệ số Gini của quốc gia Bắc Âu này chỉ là 24,7%. Tại châu Á, quốc gia có khoảng cách giàu – nghèo thấp nhất là Nhật Bản với hệ số Gini là 24,9%.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *