Tổng hợp

Hệ số tập trung hóa là gì?

Mục lục

Hệ số tập trung hóa là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hệ số tập trung hóa (coefficient of concentration) là gì?

Hệ số tập trung hóa là gì?

Bạn đang xem: Hệ số tập trung hóa là gì?

Hệ số tập trung hóa (coefficient of concentration) là chỉ tiêu thống kê phản ánh mức độ tập trung hoạt động kinh tế vào một khu vực nhất định.

Hệ số tập trung hóa (coefficient of concentration) là chỉ tiêu thống kê phản ánh mức độ tập trung hoạt động kinh tế vào một khu vực nhất định.

Hệ số tập trung hóa có thể được tính toán bằng cách so sánh mức độ chênh lệch giữa sự phân bố của một ngành nào đó ở các khu vực khác nhau trong một quốc gia và sự phân bố của một chỉ tiêu đặc trưng khác – chẳng hạn dân số. Nếu sự phân bố địa điểm của một ngành khác xa sự phân bố dân số, chúng to coi ngành đó là tập trung hóa về mặt không gian

Công thức tính hệ số tập trung hóa: ∑|Paj – Pij|, trong đó hai gạch thẳng đứng chỉ giá trị tuyệt đối, Paj chỉ tỷ lệ phần trăm của ngành a được phân bố tại vùng j là Pij là tỷ trọng tính bằng phần trăm của chỉ tiêu đặc trưng i (tức dân số) của vùng j. 

Nếu giá trị tính được bằng 0, chúng to nói ngành đó phân bố đồng đều, tức sự phân bố của ngành phù hợp hoàn toàn với sự phân bố của dân số. Giá trị tính được càng lớn, tức hệ số tập trung hóa càng cao, mức độ tập trung hóa về mặt không gian hay địa lý của ngành càng cao.  

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *