Tổng hợp

Hệ số tương quan bội là gì?

Mục lục

Hệ số tương quan bội là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hệ số tương quan bội (multiple-correlation) là gì?

Hệ số tương quan bội là gì?

Bạn đang xem: Hệ số tương quan bội là gì?

Hệ số tương quan bội (multiple-correlation) Đại lượng phản ánh mức độ phù hợp của một phương trình bội đốu với các kết quả quan sát mẫu.

Hệ số tương quan bội (multiple-correlation) là đại lượng phản ánh mức độ phù hợp của một phương trình hồi quy bội đối với các kết quả quan sát mẫu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân) 

Trong thống kê, hệ số tương quan bội là thước đo mức độ một biến được cho có thể dự đoán được bằng cách sử dụng hàm tuyến tính của một tập hợp các biến khác. Nó là sự tương quan giữa các giá trị của biến và các dự đoán tốt nhất có thể được tính toán một cách tuyến tính từ các biến dự báo. Hệ số tương quan bội có giá trị giữa 0 và 1; giá trị cao hơn cho thấy khả năng dự đoán tốt hơn của biến phụ thuộc từ các biến độc lập, với giá trị 1 cho thấy rằng dự đoán chính xác. 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *