Tổng hợp

Hepatization là gì?

Hepatization là gì?

Hepatization là gan hóa, tình trạng bệnh ở người gây nên sự biến đổi mô phổi bình thường có chứa không khí thành một khối đặc như gan trong quá trình bị viêm phổi thủy cấp.

epatization /,hepətai’zeiʃn/: gan hóa.

Ex: Before long it was clear that thousands who were given screened blood still developed hepatitis.

Bạn đang xem: Hepatization là gì?

Không lâu sau đó người ta thấy rõ là hàng ngàn người nhận máu đã được thử nghiệm vẫn bị viêm gan.

Ex: All doctors checked for hepatitis.

Tất cả bác sĩ đã kiểm tra bệnh viêm gan.

Ex: It is not clear whether green tea confers these same benefits to people with hepatitis.

Người ta cũng chưa rõ là liệu trà xanh có lợi cho người bị viêm gan giống như vậy hay không.

Ex: Infants who receive the HBV series should be protected from hepatitis B infection not only throughout their childhood but also into the adult years.

Trẻ sơ sinh được tiêm chủng HBV sẽ miễn nhiễm viêm gan siêu vi B không chỉ trong thời thơ ấu mà còn cả giai đoạn tuổi trưởng thành.

Ex: Physicians had long known that a milder hepatitis was spread through unclean food or water.

Sài Gòn Vina, Hepatization là gì?

Từ lâu bác sĩ đã biết có một loại viêm gan nhẹ hơn lây qua thức ăn hoặc nước uống bẩn.

Ex: Hepatization is conversion into a substance resembling the liver.

Gan hóa là chuyển đổi thành một chất giống như gan.

Ex: Pulmonary hepatization refers to the pathologic alteration of lung tissue such that it resembles liver tissue.

Miễn dịch gan phổi đề cập đến sự thay đổi bệnh lý của mô phổi sao cho giống với mô gan.

Ex: The lung becomes similar in appearance, consistency to liver and so this is known as red hepatization.

Phổi trở nên tương đồng về bề mặt, tính nhất quán với gan, và do đó được gọi là gan đỏ.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết hepatization là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *