Tổng hợp

Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan là gì?

Mục lục

Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) là gì?

Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan là gì?

Bạn đang xem: Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan là gì?

Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan là tổ chức đa quốc gia được thành lập năm 1947 để thúc đẩy sự phát triển thương mại quốc tế

Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT)tổ chức đa quốc gia được thành lập năm 1947 để thúc đẩy sự phát triển thương mại quốc tế thông qua các chương trình được điều phối chung về tự do hóa thương mại.

Phần lớn công việc của GATT tập trung vào việc thương thuyết cắt giảm thuế quan đa phươngxóa bỏ hạn ngạch cũng như các hình thức cản trở thương mại phi thuế quan khác. GATT đã tổ chức 10 vòng đàm phán về cắt giảm thuế, kể cả vòng đàm phán Kenedy 1962-1967, bảo đảm mức cắt giảm quan thuế bình quân 35% và gần đây là vòng đàm phán Uruguay 1986. Vòng đàm phán Uruguay bắt đầu bằng những thương lượng ngoài vòng vào mùa hè năm 1986. Tháng 9/1986, một tuyên bố chung cấp bộ trưởng đã tạo ra cơ sở bững chắc cho việc cắt giảm quan thuế hơn nữa. Tuy nhiên, do không nhận được sự ủng hộ của những người đứng đầu chính phủ, người ta dự đoán sẽ chẳng có mấy thay đổi. Vào năm 1990, dự đoán này vẫn đúng.

Những sáng kiến đó của GATT, cùng với hoạt động của Qũy Tiền tệ quốc tế và sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở các nước công nghiệp phát triển đã đưa đến sự phát triển kỷ lục của thương mại quốc tế cho đến cuối thập kỷ 60. Song sự xuất hiện của tình hình suy thoái năm 1973, rất nhiều hoạt động của GATT bị mất ý nghĩa dó có sự xuất hiện trở lại của chủ nghĩa bảo hộ. Chủ nghĩa bảo hộ mới không tập trung vào bảo hộ bằng thuế quan, mà dựa trên những phương tiện khó nhận biết hơn như các hiệp định hạn chế xuất khẩu, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, yêu cầu về thành tố trong nước, trợ cấp cho sản xuất trong nước… Vì vậy, việc phát triển và kiểm soát chúng trở nên khó khăn.

Các nước tham gia GATT đã tiến hành 9 vòng đàm phán, ký kết thêm nhiều thỏa ước thương mại mới. Vòng đám phán thứ tám, Vòng đàm phán Uruguay, kết thúc vào năm 1994 với sự thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization – WTO) thay thế cho GATT. Các nguyên tắc và các hiệp định của GATT được WTO kế thừa, quản lý, và mở rộng. Không giống như GATT chỉ có tính chất của một hiệp ước, WTO là một tổ chức, có cơ cấu tổ chức hoạt động cụ thể. WTO chính thức được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1995.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *