Tổng hợp

Hiệp định dệt may đa phương là gì?

Mục lục

Hiệp định dệt may đa phương là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hiệp định dệt may đa phương (Multi-fiber Arrangement – MFA) là gì?

Hiệp định dệt may đa phương là gì?

Bạn đang xem: Hiệp định dệt may đa phương là gì?

Hiệp định dệt may đa phương (Multi-fiber Arrangement – MFA) là Hiệp định thương mại ký kết giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Hiệp định dệt may đa phương (Multi-fiber Arrangement – MFA) là Hiệp định thương mại ký kết giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Nó có nhiệm vụ điều chỉnh hoạt động thương mại giữa các nước về hàng dệt và may mặc. Mục tiêu của nó là trao cho các nước nghèo khả năng tiếp cận chắc chắn và ngày càng tăng đối với thị trường ở châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng đồng thời cũng đảm bảo rằng mức gia tăng nhập khẩu của các mặt hàng này không làm gián đoạn sự phát triển của ngành dệt may hiện có ở các nước phát triển.

MFA1 (1974) cho phép nhập khẩu tăng 6 %/ năm tính theo giá thực tế. MFA2 (1978) và MFA3 (1982) gắn với một loạt thỏa thuận song phương, được thỏa thuận giữa các nước với nhau cho từng sản phẩm hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng mà hàng nhập khẩu làm gián đoạn thị trường trong nước.

Hiện nay MFA bao hàm khoảng 3000 hạn ngạch cho các nước và sản phẩm khác nhau.

MFA là một dạng của chủ nghĩa bảo hộ phân biệt đối xử chống lại lợi ích của các nước kém phát triển, mặc dù nhiều nước trong số đó phụ thuộc nặng nề vào ngành dệt may với vai trò là ngành chủ đạo trong việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế. MFA rõ ràng đối lập với các nguyên tắc của GATT, nhưng cho đến nay người ta vẫn tách vấn đề này ra khỏi các quy định chung của GATT.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *