Tổng hợp

Hiệp định hạn chế xuất khẩu là gì? Áp dụng Hiệp định hạn chế xuất nhập khẩu như thế nào?

Mục lục

Hiệp định hạn chế xuất khẩu là gì? Áp dụng Hiệp định hạn chế xuất nhập khẩu như thế nào?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hiệp định hạn chế xuất khẩu (export restraint aggrement) là gì? Áp dụng Hiệp định hạn chế xuất nhập khẩu như thế nào?

Hiệp định hạn chế xuất khẩu là gì? Áp dụng Hiệp định hạn chế xuất nhập khẩu như thế nào?

Bạn đang xem: Hiệp định hạn chế xuất khẩu là gì? Áp dụng Hiệp định hạn chế xuất nhập khẩu như thế nào?

Hiệp định hạn chế xuất khẩu là thỏa thuận giữa các nước xuất khẩu và nước nhập khẩu nhằm hạn chế khối lượng buôn bán ở một số sản phẩm nhất định.

Hiệp định hạn chế xuất khẩu là gì?

Hiệp định hạn chế xuất khẩu (export restraint agreement)thỏa thuận giữa các nước xuất khẩu và nước nhập khẩu nhằm hạn chế khối lượng buôn bán ở một số sản phẩm nhất định. Nói một cách cụ thể, hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước được giới hạn ở số lượng đơn vị thỏa thuận hoặc tỷ lệ phần trăm mức bán trong nước của nước nhập khẩu. Như vậy, hiệp định hạn chế xuất khẩu là một công cụ bảo hộ được thực hiện để che chắn cho các nhà sản xuất ở nước nhập khẩu, chống lại sự cạnh tranh của nước ngoài và hỗ trợ cho cán cân thanh toán của nó.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Áp dụng Hiệp định hạn chế xuất nhập khẩu như thế nào?

Trên thực tế, các biện pháp hạn chế số lượng xuất khẩu, nhập khẩu ở các nước có thể được thể hiện dưới các hình thức khác nhau như:

Cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

Hạn ngạch (quota).

Giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu….

Tuy nhiên, Điều XI Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) của WTO quy định nguyên tắc chung là các thành viên WTO không được áp dụng các biện pháp hạn chế số lượng dưới bất kỳ hình thức nào nhằm hạn chế xuất khẩu, nhập hàng hóa, trừ những trường hợp sau đây:

Trường hợp chung

Theo Điều XX – Hiệp định GATT của WTO, biện pháp hạn chế số lượng nhập khẩu – xuất khẩu được phép áp dụng nếu nhằm một trong các mục đích công cộng quan trọng sau:

Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ đạo đức xã hội.

Bảo vệ sức khoẻ con người, động vật, thực vật.

Bảo vệ nguồn tài nhiên thiên quý hiếm, bảo vệ những tác phẩm nghệ thuật, lịch sử, khảo cổ quốc gia.

Bảo vệ môi trường.

Biện pháp Tự vệ

Nước nhập khẩu có thể áp dụng biện pháp hạn chế số lượng nhập khẩu với tính chất là một biện pháp tự vệ trước việc hàng hoá nước ngoài nhập khẩu ồ ạt, tăng đột biến về lượng nhập khẩu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Trong trường hợp này, việc áp dụng phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện và thủ tục nêu tại Hiệp định về Biện pháp tự vệ của WTO 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *