Tổng hợp

Hiệp hội ổn định và bảo vệ nông nghiệp là gì?

Mục lục

Hiệp hội ổn định và bảo vệ nông nghiệp là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hiệp hội ổn định và bảo vệ nông nghiệp (Agricultural stablisation and Conservation services) là gì?

Hiệp hội ổn định và bảo vệ nông nghiệp là gì?

Bạn đang xem: Hiệp hội ổn định và bảo vệ nông nghiệp là gì?

Hiệp hội ổn định và bảo vệ nông nghiệp (Agricultural stablisation and Conservation services) là bộ phận quản lý địa phương của công ty tín dụng Nông nghiệp Mỹ.

Hiệp hội ổn định và bảo vệ nông nghiệp (Agricultural stablisation and Conservation services) là bộ phận quản lý địa phương của công ty tín dụng Nông nghiệp Mỹ, hoạt động chủ yếu thông qua văn phòng đặt ở các tỉnh (hạt), bang, vùng. Văn phòng tỉnh có khoảng từ 3 đến 5 nhân viên do nông dân trong tỉnh bầu ra. Cả văn phòng này có thẩm quyền lớn trong việc quyết định nông dân phải tuân thủ các chương trình nông nghiệp như thế nào. Họ chú trọng tới cả vấn đề bảo vệ đất và sản xuất nông nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *