Tổng hợp

Hiệu ứng Averch – Johnson là gì?

Mục lục

Hiệu ứng Averch – Johnson là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu hiệu ứng Averch – Johnson (Averch-Johnson effect) là gì?

Hiệu ứng Averch - Johnson là gì?

Bạn đang xem: Hiệu ứng Averch – Johnson là gì?

Hiệu ứng Averch-Johnson (Averch-Johnson effect) là khái niệm dùng để chỉ phản ứng tối đa hóa lợi nhuận của công ty bị chính phủ kiểm soát

Hiệu ứng Averch-Johnson (Averch-Johnson effect) là khái niệm dùng để chỉ phản ứng tối đa hóa lợi nhuận của công ty bị chính phủ kiểm soát. Khi phải chấp nhận tỷ lệ lợi nhuận mà chính phủ quy định, công ty bị kiểm soát có động cơ chọn một cơ cấu đầu vào sử dụng nhiều vốn hơn trường hợp không phải chấp nhận tỷ suất lợi nhuận này.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *