Tổng hợp

Hội đồng Tiền lương nông nghiệp là gì?

Hội đồng Tiền lương nông nghiệp là gì?

Cùng Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tìm hiểu Hội đồng Tiền lương nông nghiệp (Agricultural Wages boards) là gì?

Bạn đang xem: Hội đồng Tiền lương nông nghiệp là gì?

Hội đồng Tiền lương nông nghiệp (Agricultural Wages boards) là các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quy định tiền lương tối thiểu trả cho công nhân nông nghiệp ở Anh.

Hội đồng Tiền lương nông nghiệp (Agricultural Wages boards) là các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quy định tiền lương tối thiểu trả cho công nhân nông nghiệp ở Anh.

Ở Việt Nam, Hội đồng tiền lương quốc gia (được quy định theo Điều 92 Bộ luật lao động 2012) là cơ quan tư vấn cho Chính phủ, bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương, với nhiệm vụ  tư vấn cho Chính phủ về điều chỉnh, công bố mức lương tối thiểu vùng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *