Tổng hợp

Hối phiếu chấp nhận là gì? Một số đặc điểm của hối phiếu chấp nhận 

Mục lục

Hối phiếu chấp nhận là gì? Một số đặc điểm của hối phiếu chấp nhận 

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hối phiếu chấp nhận (acceptance) là gì? Một số đặc điểm của hối phiếu chấp nhận. 

Hối phiếu chấp nhận là gì? Một số đặc điểm của hối phiếu chấp nhận 

Bạn đang xem: Hối phiếu chấp nhận là gì? Một số đặc điểm của hối phiếu chấp nhận 

Hối phiếu chấp nhận (acceptance) là khái niệm thường được dùng để chỉ những hối phiếu đã được chấp nhận và trao đổi trên thị trường thứ cấp ở các trung tâm tài chính lớn.

Hối phiếu chấp nhận là gì?

Hối phiếu chấp nhận (acceptance) là khái niệm thường được dùng để chỉ những hối phiếu đã được chấp nhận và trao đổi trên thị trường thứ cấp ở các trung tâm tài chính lớn.

Hối phiếu sau khi được ký phát phải được xuất trình cho người trả tiền để người này ký chấp nhận trả tiền, nhất là đối với hối phiếu có kỳ hạn. Một hối phiếu đã được ký chấp nhận mới có sự tin cậy trong thanh toán.

Thời hạn chấp nhận có thể được giải thích theo hai trường hợp sau đây:

Thứ nhất, nếu hai bên không có quy định gì khác thì theo luật quy định thời hạn chấp nhận là 12 tháng kể từ ngày ký phát hối phiếu.

Thứ hai, nếu hai bên quy định rõ với nhau trong hợp đồng mua bán hoặc trong thư tín dụng thời hạn cụ thể phải xuất trình hối phiếu để chấp nhận, thì hối phiếu phải được xuất trình để chấp nhận trong thời hạn đó. Ví dụ, thời hạn hiệu lực của thư tín dụng là 45 ngày, hay là hết hạn 20 ngày kể từ sau ngày giao hàng thì thời hạn chấp nhận hối phiếu chỉ trong v òng 20 ngày đó, nếu quá, tức l à L/C đã hết hiệu lực, ngân hàng mở L/C sẽ từ chối thanh toán tờ hối phiếu gửi đến, nếu là trả tiền ngay, hoặc từ chối chấp nhận hối phiếu, nếu là trả tiền sau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một số đặc điểm của hối phiếu chấp nhận 

Mục đích của việc chấp nhận hối phiếu: 

Giúp cho hối phiếu lưu thông như một dạng tiền tệ đặc biệt. 

Ràng buộc trách nhiệm của người trả tiền (người chấp nhận thanh toán) trước pháp luật khi đến hạn thanh toán.

Cách thức thực hiện chấp nhận thanh toán hối phiếu: 

Người trả tiền (ngân hàng hoặc nhà nhập khẩu) ghi vào góc dưới bên trái của mặt phải tờ hối phiếu dòng chữ “Accepted to pay on…….(date)” và ký tên của người trả tiền bên cạnh.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *