Tổng hợp

Hợp đồng hứa mua – hứa bán

Hợp đồng hứa mua – hứa bán

Hợp đồng hứa mua – hứa bán là mẫu hợp đồng do BNC.Edu.vn sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung mẫu hợp đồng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỨA MUA – HỨA BÁN

Bạn đang xem: Hợp đồng hứa mua – hứa bán

Căn nhà số: …………………………………………………………………………

Chúng tôi ký tên dưới đây:

BÊN HỨA BÁN NHÀ (BÊN A):

Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân: ……… cấp ngày………… tại ………… Thường trú: ……..
………………………………………………………………………………………………

Hiện bên A đang tiến hành thủ tục mua căn nhà số: …………………………………
………………………………………………………………, TP.HCM thuộc sở hữu nhà nước theo Hợp đồng mua bán nhà trả góp số:

BÊN HỨA MUA NHÀ (BÊN B):

Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân: ……… cấp ngày………… tại ………… Thường trú: ……..
………………………………………………………………………………………………

Qua bàn bạc trao đổi, hai bên cùng thống nhất lập hợp đồng hứa mua – hứa bán nhà với nội dung sau:

Điều 1. Bên A hứa bán cho bên B và bên B hứa mua căn nhà số: ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………, TP.HCM.

Điều 2. Giá mua bán:

Hai bên thỏa thuận giá mua bán là: ………….000.000đ (triệu đồng chẵn).

Phương thức thanh toán:

Bên B đã giao trước cho bên A ………… (………… triệu đồng chẵn).

Phần còn lại …………(…………… triệu đồng chẵn) bên B sẽ dùng để thanh toán (trả góp) cho ………………… theo hợp đồng số: …………………… ngày …………………………… nêu trên.

Điều 3. Sau khi bên A được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………, TP.HCM ngay lập tức hai bên sẽ tiến hành thủ tục mua bán nhà theo quy định hiện hành.

Điều 4. Cam kết chung:

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, không bên nào tự ý thay đổi nội dung hợp đồng.

Hai bên cam kết giá bán trên là giá cố định không thay đổi trong trường hợp giá cả thị trường lên hay xuống.

Tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất và các chi phí khác của bên A và tiền thuế trước bạ của bên B sẽ do bên B đóng nộp theo qui định của pháp luật.

Các lệ phí khác tại thời điểm thực hiện việc mua bán sẽ do các bên thỏa thuận và thực hiện.

Nếu bên A đổi ý không bán căn nhà trên cho bên B thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã nhận của bên B. Ngược lại nếu bên B đổi ý không mua căn nhà trên thì bên B chịu mất toàn bộ số tiền đã đưa cho bên A.

Hợp đồng được lập 03 bản, mỗi bản ………. trang, Văn Phòng Công chứng Sài Gòn lưu 01 bản.

Hai bên đã đọc lại, hiểu rõ nội dung hợp đồng và tự nguyện ký tên dưới đây.

Lập tại Văn Phòng Công chứng Sài Gòn, ngày … tháng …. năm ….

BÊN B BÊN A

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ……… tháng ………… năm 2011 (ngày ……………………… tháng …………… năm hai ngàn không trăm mười một).

Tại trụ sở Văn Phòng Công chứng Sài Gòn số 136 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi, ………………………………………, Công chứng viên Văn Phòng Công chứng Sài Gòn.

CHỨNG NHẬN

Hợp đồng hứa mua – hứa bán căn nhà số: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………, được giao kết giữa:

BÊN HỨA BÁN NHÀ (Bên A):

Chứng minh nhân dân: ………………………………… cấp ngày …………… tại …………

BÊN HỨA MUA NHÀ (Bên B):

Chứng minh nhân dân: ………………………………… cấp ngày …………… tại …………

Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.

Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội.

Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản chính gồm ………. tờ ……. trang), cấp cho Bên A một bản chính, Bên B một bản chính. Lưu tại Văn Phòng Công chứng Sài Gòn một bản chính.

CÔNG CHỨNG VIÊN

Số công chứng:

Quyển số: …..TP/CC-SCC/HĐGD

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *