Tổng hợp

Hợp lý hóa là gì?

Mục lục

Hợp lý hóa là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu hợp lý hóa (rationalization) là gì?

Hợp lý hóa là gì?

Bạn đang xem: Hợp lý hóa là gì?

Hợp lý hóa (rationalization) là quá trình tổ chức lại một ngành hoặc doanh nghiệp để sử dụng nguồn lực hiện có theo cách hiệu quả hơn.

Hợp lý hóa (rationalization) là quá trình tổ chức lại một ngành hoặc doanh nghiệp để sử dụng nguồn lực hiện có theo cách hiệu quả hơn.

Khái niệm hợp lý hóa bao gồm cả việc đóng cửa các nhà máy có chi phí sản xuất cao, hợp nhất các doanh nghiệp nhằm làm cho sản lượng được tập trung sản xuất ở các nhà máy có quy mô hiệu quả tối thiểu và tạo ra sự cân đối cung cầu hơp lý hơn trong ngành.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Hợp lý hóa là việc tổ chức lại một công ty để tăng hiệu quả hoạt động của nó. Việc tổ chức lại công ty này có thể dẫn đến mở rộng hoặc giảm kích thước công ty, thay đổi chính sách hoặc thay đổi chiến lược liên quan đến các sản phẩm cụ thể được cung cấp.

Tương tự như tổ chức lại công ty, hợp lý hóa là một khái niệm rộng hơn, bao gồm cả thay đổi chiến lược cũng như cấu trúc. Việc hợp lý hóa là cần thiết cho một công ty để tăng doanh thu, giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận. 

Việc hợp lý hóa cũng có thể ám chỉ đến quá trình trở thành tính toán được. Ví dụ, việc giới thiệu mô hình Black-Scholes để định giá quyền chọn đã giúp hợp lý hoá các thị trường quyền chọn ở Chicago vào cuối những năm 1970.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *