Tổng hợp

Hướng dẫn cài đăt VLC 1.1 từ Git trong Ubuntu Linux

Hướng dẫn cài đăt VLC 1.1 từ Git trong Ubuntu Linux

Quản Trị Mạng – Với nhiều nét cải tiến trong phiên bản 1.1 tiếp theo của ứng dụng trình chiếu media VLC, rất nhiều người sử dụng Ubuntu tỏ ra khá háo hức trở thành những người đầu tiên tận hưởng tiện ích của VLC mang lại. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cập nhật VLC phiên bản mới nhất.

Thực ra có 2 cách để cài đặt VLC 1.1 trong Ubuntu, nhưng Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách làm ổn định và tỉ lệ thành công khả quan nhất.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đăt VLC 1.1 từ Git trong Ubuntu Linux

Trước khi tiến hành, các bạn cần cài đặt đầy đủ các gói độc lập đi kèm và cần thiết bằng câu lệnh sau:

[user_name]$ sudo apt-get build-dep vlc

Tiếp theo, chúng ta cần cài đặt thêm các gói mã nguồn nhằm xây dựng và biên dịch để tạo ra file *.tar:

[user_name]$ sudo apt-get install libtool build-essential automake-1.10 git-core libxcb-shm0-dev libxcb-xv0-dev libxcb-keysyms1-dev libx11-xcb-dev checkinstall

Bước tiếp theo, các bạn cần tải bộ mã nguồn mới nhất từ VLC bằng câu lệnh sau:

[user_name]$ git clone git://git.videolan.org/vlc.git

Nếu trong trường hợp câu lệnh này không hoạt động, bạn có thể trực tiếp sử dụng gói sau đây.

Sau khi tải về máy, giải nén file bằng câu lệnh sau:

[user_name]$ tar -xvzf vlc-HEAD.tar.gz

Các yếu tố cần thiết đã có đủ, chúng ta bắt đầu công việc chính. Chuyển tới thư mục chính:

[user_name]$ cd vlc

Tiếp theo:

[user_name]$ ./bootstrap

Bước này sẽ khởi tạo mã nguồn và tạo file thiết lập.

Sau đó, kiểm tra lại toàn bộ công cụ và các gói mã bằng câu lệnh ./configure:

[user_name]$ ./configure –prefix=/opt/vlc –exec-prefix=/usr

Quá trình thiết lập kết thúc, tiếp theo là quá trình biên dịch mã, sử dụng cú pháp make:

[user_name]$ make […]

Chú ý: khi thực hiện quá trình make, bạn sẽ có thể gặp phải lỗi sau:

LUA byte compiler missing.
make[2]: *** [lua/intf/luac.luac] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/sahni/BNC.Edu.vns/vlc/share’
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/sahni/BNC.Edu.vns/vlc’
make: *** [all] Error 2

Đây có thể là lỗi thiếu sót do các gói package tải về hoặc tự động sinh ra trong quá trình biên dịch, các bạn sử dụng câu lệnh sau để khắc phục:

[user_name]$ cd share
[user_name]$ for f in `find . | grep ‘.lua$’`; do f2=`echo $f | sed ‘s/lua$/luac/g’`; ln -sf `basename $f` $f2; done $

Sau đó, chờ quá trình make kết thúc, sẽ mất 1 khoảng thời gian nhất định. Hoặc bạn cũng có thể tiến hành cài đặt VLC bằng make install:

[user_name]$ sudo make install

Hoặc sử dụng tính năng checkinstall, checkinstall có khả năng lưu trữ thông tin của vị trí và tự động sinh file nhị phân để quản lý kết hợp với Packet Management Software:

[user_name]$ sudo checkinstall –fstrans=no –install=yes –pkgname=vlc –pkgversion “1:1.1.0-git`date +%Y%m%d`-0.0ubuntu2” –default

Quá trình này sẽ tạo ra file *.deb với dung lượng khoảng 400 Mb trong cùng thư mục lưu trữ VLC. Và việc cài đặt với *.deb thì đơn giản hơn rất nhiều so với việc sử dụng câu lệnh.

Chúc bạn thành công!

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *