Tổng hợp

Hướng dẫn làm bản cam kết không khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn làm bản cam kết không khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Đối với, trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm bản cam kết không khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân

Mẫu bản cam kết không khấu trừ 10% thuế TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu tới các bạn chi tiết (mẫu số 02/CK-TNCN) bản cam kết không khấu trừ 10% thuế TNCN như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

BẢN CAM KẾT
(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

1. Tên tôi là: ……………………………………………………………………

2. Mã số thuế:

3. Số CMND/hộ chiếu :……………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………….

4. Địa chỉ cư trú:………………………………………………………………

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………………

Tôi cam kết rằng, trong năm………..tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng (ghi bằng chữ………………………………………………….) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……….

CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm, ví dụ:

  • Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.
  • Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Công thức tính số tiền khai

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *