Tổng hợp

Impetigo là gì?

Impetigo là gì?

Impetigo là một nhiễm khuẩn nông, thường gặp ở da, đặc trưng bởi mụn mủ, bọng nước và các vết trợt đóng vảy tiết màu mật ong.

Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪɡəʊ/: chốc lở.

Một bệnh nhiễm trùng ngoài da thường do tụ cầu trùng gây ra. 

Impetigo là gì Ex: Impetigo is particularly common in babies and children, occurring mainly on the face and all over limbs.

Bạn đang xem: Impetigo là gì?

Chốc lở đặc biệt thường thấy ở các em bé và trẻ em, xảy ra chủ yếu trên mặt và ở khắp các chi.

Ex: The infection spreads rapidly throughout the body, starting as a red film and developing into small blisters.

Nhiễm trùng lan tràn nhanh khắp cơ thể, bắt đầu là một màng đỏ rồi phát triển thành những mụn nhỏ.

Ex: These acne combine to form scaly yellow sores.

Các mụn này kết hợp với nhau tạo thành những vết loét vàng có vảy.

Ex: Impetigo is very contagious, especially in child communities, through contact or through towels and towels.

Chốc lở rất lây, đặc biệt trong các cộng đồng trẻ em, do tiếp xúc hay qua các khăn mặt và khăn tắm.

Ex: The disease usually responds to antibiotic therapy, applied topically for 7-10 days.

Bệnh thường đáp ứng với liệu pháp kháng sinh, dùng đắp tại chỗ trong 7-10 ngày.

Hiện nay hiếm thấy chốc lở ở trẻ sơ sinh nhưng một bộc phát có thể sẽ lan tràn rất nhanh trong phòng dưỡng nhi.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết impetigo là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *