Tổng hợp

Intestine là gì?

Intestine là gì?

Intestine là ruột phần ống tiêu hóa đi từ dạ dày tới hậu môn, nơi chứa đựng thức ăn và hấp thụ thức ăn cho cơ thể.

Intestine (bowel, gut) /ɪnˈtestɪn/: ruột.

Phần ống tiêu hóa đi từ dạ dày tới hậu môn.

Intestine là gì Ex: The intestine is divided into two main parts, the small intestine and the large intestine. 

Bạn đang xem: Intestine là gì?

Ruột chia làm hai phần chính là ruột non và ruột già.

 Ex: Small intestine divided into duodenum, colon, ileum.

Ruột non chia ra tá tràng, không tràng, hồi tràng. 

Ex: This is where most digestive and absorption processes occur.

Đây là nơi xảy ra hầu hết các tiến trình tiêu hóa và hấp thụ.

Bề mặt bên trong ruột non được tăng thêm diện tích do các phần nhô ra như ngón tay gọi là nhung mao.

Ex: Glands in the small intestinal mucosa secrete digestive enzymes and mucus.

Các tuyến trong niêm mạc ruột non tiết ra các enzyme tiêu hóa và chất nhầy. 

Ex: The large intestine is composed of appendix, colon and rectum.

Ruột già gồm các manh tràng ruột thừa, đại tràng và trực tràng. 

Ruột già liên quan phần lớn tới việc hấp thu nước trong các chất do ruột non chuyển sang. 

Ex: The contents of the intestine are propelled by rhythmic sphincter muscles.

Các chất chứa trong ruột được đẩy tới nhờ các cơ thắt nhịp nhàng.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết intestine là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *