Tổng hợp

John Mill Stuart là ai?

Mục lục

John Mill Stuart là ai?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Mill John Stuart là ai?

John Mill Stuart là ai?

Bạn đang xem: John Mill Stuart là ai?

Mill John Stuart (1806 – 1873) là nhà kinh tế học, chính trị học nổi tiếng người Anh

Mill John Stuart (1806 – 1873) là nhà kinh tế học, chính trị học người Anh, người đã góp một phần phát trển lý thuyết kinh tế học cổ điển trong cuốn “Những nguyên lý kinh tế chính trị và một số ứng dụng vào triết học xã hội” (1848). Mill là một nhà cải cách xã hội và mặc dù muốn thấy quá trình sản xuất và trao đổi hàng hóa diễn ra trong thị trường tự do, ông vẫn cho rằng sự can thiệp của chính phủ có thể cải thiện phúc lợi vật chất của con người thông qua chính sách phân phối lại thu nhập.

Ông là người đầu tiên lập luận rằng những trở ngại về giáo dục đối với tính cơ động của người lao động tạo ra các nhóm lao động không có khả năng cạnh tranh, dẫn tới sự khác biệt lâu dài trong tiền lương giữa các tầng lớp dân cư. Ông cũng là người đầu tiên phân tích chi phí trong trường hợp hai hay nhiều sản phẩm được sản xuất theo một tỷ lệ cố định.

Cuốn “Những nguyên lý kinh tế chính trị và một số ứng dụng vào triết học xã hội” là một trong những cuốn sách quan trọng về kinh tế chính trị vào giữa thế kỷ 19. Bên cạnh việc tranh luận xem đất nước nào có lợi hơn trong hệ thống thương mại dựa trên lợi thế so sánh (mà như Mill nói thì đất nước có mức cầu co dãn hơn sẽ có lợi hơn), cuốn sách còn đưa ra quan điểm về một hệ thống kinh tế chính trị tối ưu, cũng như các vấn đề liên quan đến cộng đồng và xã hội. Cuốn sách của Mill đã thể hiện tư tưởng tân tiến của ông về vấn đề xã hội đương thời, tạo được lòng tin trong cộng đồng những nhà kinh tế học cùng thời.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *