Tổng hợp

Joseph Schumpeter là ai?

Mục lục

Joseph Schumpeter là ai?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Joseph Schumpeter (1883-1950) là ai?

Joseph Schumpeter là ai?

Bạn đang xem: Joseph Schumpeter là ai?

Joseph Schumpeter (1883-1950) là nhà giáo có uy tín lớn về kinh tế học tại Trường Đại học Tổng hợp Havard.

Joseph Schumpeter (1883-1950) là nhà giáo có uy tín lớn về kinh tế học tại Trường Đại học Tổng hợp Havard. Ông được những người sáng lập trường phái Áo đào tạo sau khi ra trường, ông tập trung nghiên cứu những vấn đề kinh tế phát triển. Trong cuốn Chu kì kinh doanh (1939), Schumpeter đã đưa ra ý tưởng rằng các chu kỳ dài hạn của một hoạt động kinh tế là kết quả của sự canh tân (tức đổi mới) và suy thoái xảy ra khi tinh thần canh tân suy giảm.

Quan điểm của Schumpeter về hậu quả của thị trường thiểu quyền đã đưa ông đến việc nghiên cứu nguồn gốc và tác động của những thay đổi trong công nghệ. Những cuốn sách của ông về các phương diện khác nhau của kinh tế học đã cuốn hút nhiều thế hệ độc giả. Cuốn Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ (1948) được coi là công trình nghiên cứu thành ông nhất của ông. Trong cuốn sách này, Schumpeter đã dự báo rằng chủ nghĩa xã hội sẽ thay thế chủ nghĩa tư  bản mà không cần sử dụng lập luận của các nhà mácxít.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *