Tổng hợp

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Mục lục

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

TOP 5 Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay, chi tiết. Qua đó, giúp các em bạn có thêm nhiều kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, chương trình chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp tới.

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Qua 5 mẫu kế hoạch tổ chức 20/10, các bạn dễ dàng triển khai thực hiện, đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm bài thuyết tình nấu ăn, cắm hoa, cùng những lời chúc 20/10 ý nghĩa. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của BNC.Edu.vn:

Bạn đang xem: Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 1

CĐ PHÒNG GD&ĐT…………..
CĐ TRƯỜNG ………………..

Số: /KH-CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…….. , ngày …. tháng ….. năm ……..

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
20/10/1930 – 20/10/ ……..

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục huyện……… về việc hướng dẫn kỷ niệm …… năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/……..);

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học…………… của Công đoàn trường …………………..;

Ban Nữ công trường ………………… lập kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/……..) như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam. Giúp nữ đoàn viên trong trường nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tạo một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh, khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh phát huy hơn nữa tài năng của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học……………..

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

1. Đối với học sinh:

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày 20/10 và giáo dục phẩm chất – truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam.

– Tuyên truyền phát thanh măng non: Chủ đề Mẹ và Cô (10/10/……..);

– Hát về Mẹ, Phụ nữ Việt Nam (Giờ sinh hoạt lớp lồng ghép HĐGDNGCK, ngày 15/10/……..).

2. Đối với cán bộ, giáo viên:

– Phát động đợt thao giảng chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam (06/10 – 16/10)

– Tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày thành lập HLH Phụ nữ Việt Nam (07 giờ 30 phút, ngày 18/10/……….).

+ Ôn lại truyền thống Phụ nữ Việt Nam.

+ Giao lưu văn nghệ: Chủ đề: Phụ nữ Việt Nam.

+ Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học …………..

+ Tổng kết đợt thao giảng chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban Nữ công phối hợp với tổ trưởng chuyên môn lên lịch đăng ký và dự giờ tiết dạy của nữ đoàn viên công đoàn.

– Tổ trưởng các tổ công đoàn tổng hợp kết quả gửi cho Ban nữ công vào sáng ngày 17/10/……..;

– Cán bộ, GV chuẩn bị:

+ Tìm hiểu về truyền thống ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;

+ Nội dung chủ đề: Phụ nữ Việt Nam “ Có sức khoẻ, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu ”.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Sử dụng nguồn kinh phí của Công đoàn .

1. Thưởng cho giáo viên đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi năm học……………

2. Thưởng cho hai giáo viên (Ở mỗi tổ công đoàn) có tiết dạy đạt điểm cao nhất.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Công đoàn trường………………….. Đề nghị các đồng chí tổ trưởng công đoàn, GVCN, TPT Đội triển khai thực hiện, đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

CĐ ngành (báo cáo);

Tổ CĐ (thực hiện);

-TPT Đội (thực hiện);

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

….………………………..

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

….………………………..

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 2

CÔNG ĐOÀN ………………

CĐCS TRƯỜNG …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày… tháng…. năm…….

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày phụ nữ Việt nam 20/10

Kính gửi:

– Các tổ chức đoàn thể trong trường.
– Các đồng chí tổ trưởng tổ Công đoàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục huyện …… về việc hướng dẫn kỷ niệm …. năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021). Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường THCS ……. lên kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Giúp nữ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ, tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để nữ đoàn viên, lao động trong trường giao lưu học hỏi, nâng cao trách nhiệm và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:

1. Đối với học sinh:

+ Đăng ký thực hiện “Tuần học tốt” (từ ngày 15/10 đến 20/10/2021)

+ Tuyên truyền ý nghĩa ngày 20/10 và giáo dục phẩm chất – truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. (Tiết chào cờ sáng thứ hai ngày…….)

2. Đối với công đoàn viên và người lao động:

+ Nữ công đoàn viên đăng ký, thực hiện 1 tiết dạy tốt: Bắt đầu từ tuần 7 đến ngày 20/10 (khuyến khích thực hiện trước ngày 15/10)

+ Giao lưu bóng chuyền nữ.

+ Tổ chức họp mặt, toạ đàm ôn truyền thống: 19h00 ngày 20/10/2021

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Ban nữ công phối hợp với tổ trưởng chuyên môn để lên lịch đăng ký và dự giờ tiết dạy tốt của nữ đoàn viên. Tổ trưởng công đoàn tổng hợp kết quả gửi cho Ban nữ công trước ngày …… để lập danh sách khen thưởng.

– Ban chấp hành công đoàn phối hợp với Chi đoàn giáo viên để tổ chức giao lưu bóng chuyền nữ.

– Mỗi tổ công đoàn chuẩn bị một số nội dung cho buổi họp mặt, toạ đàm như sau:

+ Tìm hiểu về truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

+ Hãy kể tên 5 người phụ nữ Việt Nam thành đạt tiêu biểu trong các lĩnh vực mà mình biết (họ tên, địa chỉ ). Bạn ngưỡng mộ họ vì điều gì ? Bạn muốn học tập ở họ điều gì?

+ Nấu một món ăn (mặn hoặc ngọt) đủ để 10 người ăn, giới thiệu nguyên liệu và trình bày cách nấu để chị em học tập.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

* Tiết dạy tốt: thưởng 50.000đ/1 giáo viên

* Nấu ăn: Công đoàn sẽ hỗ trợ cho mỗi tổ 200.000đ

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 của Công đoàn trường …….. Đề nghị các đồng chí tổ trưởng công đoàn triển khai thực hiện nhiệt tình, đúng thời gian quy định.

Với phương châm: Phụ nữ Việt Nam “Có sức khoẻ, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu”. Chị em phụ nữ trường……. hãy tự tin, hết lòng cống hiến để góp phần xây dựng tổ chức công đoàn và nhà trường ngày càng vững mạnh.

Nơi nhận:
– CĐGD huyện: b/c 
– Chi Bộ: b/c
– UVBCH: th/hiện
– TTCĐ: th/hiện
– Đoàn, Đội: ph/hợp
– Lưu CĐ. 

TM BCH CÔNG ĐOÀN
P. CHỦ TỊCH

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 3

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC…..

Trường……

Số:…../CĐ-LTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

……., ngày…….tháng…….năm…….

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Năm học:………………

Kính gửi:

– Các đồng chí tổ trưởng tổ Công đoàn.

– Chi đoàn giáo viên.

– Liên Đội.

Căn cứ kế hoạch công tác tháng…… của Công đoàn trường………và tình hình thực tế của đơn vị, Ban nữ công xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm…… năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/1930 – 20/10/…..) với những nội dung và thời gian cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Giúp nữ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ cũng như tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.

Động viên nữ nhà giáo và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các cuộc vận động lớn của ngành.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

A. Đối với học sinh:

1. Đăng ký thực hiện “Tuần học tốt, ngày học tốt”.

+ Thời gian: Từ ngày 10/10 đến 20/10/….

2. Tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa ngày 20/10, đặc biệt là những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

+ Thời gian: Tiết chào cờ, tiết sinh hoạt lớp sáng thứ hai ngày…..

3. Phát thanh Măng non “Suy nghĩ và hát về mẹ và cô”.

+ Thời gian: Đầu giờ buổi sáng và ra chơi 15 phút giữa giờ (từ ngày 13/10 đến 20/10).

B. Đối với công đoàn viên và người lao động:

1. Hoạt động thao giảng dạy tốt.

+ Mỗi nữ giáo viên đăng ký thực hiện một tiết dạy tốt.

+ Thời gian: Từ ngày 11/10 đến 18/10/….

* Lưu ý: BCH Công đoàn sẽ trao thưởng cho 10 nữ giáo viên có tiết dạy xuất sắc nhất.

2. Hoạt động thể dục thể thao

+ Giao lưu Bóng chuyền nữ.

+ Thời gian: 16h30 ngày 16/10/…..

3. Họp mặt, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ

3.1. Nội dung:

– Ôn truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

– Trao thưởng những tiết dạy giỏi.

– Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Hạnh phúc gia đình”.

3.2. Hình thức:

– Phần ôn truyền thống sẽ được thực hiện bằng trò chơi ghép ô chữ.

– Phần sinh hoạt văn hóa văn nghệ, mỗi tổ công đoàn chọn cử một nam công đoàn viên đại diện tham gia.

* Nội dung: 3 phần

+ Phần thứ nhất: Mặc và giới thiệu những trang phục đẹp, phù hợp với phụ nữ xưa và ngày nay.

+ Phần thứ hai: Thể hiện năng khiếu (hát, múa, khiêu vũ, MC….)

+ Phần thứ ba: Chia sẻ suy nghĩ về phụ nữ ngày nay với vấn đề bình đẳng giới.

3.2. Thời gian: Dự kiến 19h00 ngày 19/10/….

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban chấp hành Công đoàn chuẩn bị nội dung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm…. năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 trong giờ sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai và trong buổi họp mặt.

2. Tổ trưởng công đoàn hướng dẫn đăng ký các tiết dạy tốt của nữ giáo viên, cùng với Ban nữ công theo dõi, tham gia dự giờ giáo viên theo lịch phân công; Báo cáo kết quả về BCH công đoàn để tổng hợp trao thưởng trong 18/10/….. Đôn đốc công đoàn viên tham gia nhiệt tình, đông đủ.

3. Chi đoàn giáo viên phối hợp với BCH Công đoàn lên lịch và đôn đốc đoàn viên luyện tập tham gia giao lưu Bóng chuyền với đơn vị bạn; Chuẩn bị trang trí, khánh tiết cho buổi họp mặt ngày 19/10/…..

4. Liên đội chuẩn bị và thực hiện chương trình phát thanh măng non; Theo dõi và tổng hợp kết quả đăng ký thực hiện tuần học tốt.

5. Giáo viên chủ nhiệm các lớp hướng dẫn học sinh đăng ký, thực hiện ngày học tốt, tuần học tốt; Hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động do Đội tổ chức.

6. Ban chấp hành công đoàn sẽ xây dựng chương trình cụ thể cho buổi họp mặt.

IV. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG:

* Giải thưởng phần thi “ Hạnh phúc gia đình”

1 giải nhất

– 1 giải nhì

– 1 giải ba

– 03 giải khuyến khích

– Giải thể hiện năng khiếu ấn tượng nhất

– Giải trả lời câu hỏi hay nhất

….……

….……

….……

….……

….……

….……

* Tiết dạy tốt:…….

* Nước uống:……..

* Tổng cộng:……..

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Chuẩn bị sắp xếp và trang trí hội trường:

2. Chuẩn bị máy chiếu, âm thanh, loa đài và nhạc cụ:

3. Biên tập và dẫn chương trình:

4. Chuẩn bị nước uống:

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm….. năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 của Công đoàn trường…….. Đề nghị các bộ phận, các đồng chí tổ trưởng công đoàn, giáo viên chủ nhiệm, Ban nữ công triển khai thực hiện đúng thời gian quy định; Tổ chức Đội, Chi đoàn giáo viên phối hợp thực hiện chặt chẽ trên tinh thần đoàn kết, hợp tác để các hoạt động đạt được kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và nhà trường ngày càng vững mạnh.

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 4

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC……

CĐ Trường……

Số:…../CĐ-LTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…….tháng…….năm…….

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Năm học:………………

Kính gửi:

– Các đồng chí tổ trưởng tổ Công đoàn.

– Chi đoàn giáo viên.

– Liên Đội.

Căn cứ kế hoạch công tác tháng…… của Công đoàn trường………và tình hình thực tế của đơn vị, Ban nữ công xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm……năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/1930 – 20/10/…..) với những nội dung và thời gian cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; khẳng định những đóng góp quan trọng của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đặc biệt là thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành theo Nghị quyết số 29, động viên nữ CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của nữ CNVCLĐ trong trường.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và truyền thống…. năm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/……) về vai trò của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp giáo dục nước nhà; họp mặt kỷ niệm, trao đổi với chủ đề: lồng ghép giới, công tác nữ công, Vì sự tiến bộ Phụ nữ; về những chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và ngành giáo dục; tổ chức cuộc sống gia đình khoa học; xây dựng gia đình nhà văn hóa, nuôi con khỏe, ngoan, học giỏi; về những giải pháp và trách nhiệm của phụ nữ đối với việc triển khai Nghị quyết 29.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, gắn với phong trào thi đua “Dạy Tốt – Học tốt”; Phối hợp tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sử dụng đồ dùng dạy học; phát động phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, quản lý, tin học, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới; biểu dương khen thưởng chị em có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua.

3. Tiếp tục tổ chức triển khai Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong trường học”giai đoạn 2010 – 2021 và đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” theo Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng công tác tuyên truyền về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, nuôi con bằng sữa mẹ và rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang.

4. Tổ chức thăm hỏi, động viên nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Vận động chị em tích cực quyên góp, ủng hộ nhà giáo, học sinh khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo.

5. Tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ luật Lao động năm 2012, Luật công đoàn năm 2012; Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ và những chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

6. Tổ chức Hội thi Cầu lông nữ, Đi xe máy chậm nữ

6.1. Đối tượng tham gia:

– Các tổ công đoàn trong trường

– Số lượng: ….. Tổ Công đoàn

6.2. Nội dung thi:

– Cầu lông: Đôi nữ

– Đua xe máy chậm: Đơn nữ

6.3. Thể lệ

– Đối với môn thi Cầu lông, thi đấu loại trực tiếp theo Luật Cầu lông hiện hành,

– Đối với môn thi Đi xe máy chậm: Mỗi tổ cử 01 thành viên nữ tham gia thi đấu (Xe máy tự chuẩn bị). Thể lệ thi như sau: Từ vạch xuất phát mỗi người dự thi sẽ điều khiển xe máy chạy trên đường đua của mình đã quy định sẵn sao cho về đích chậm nhất, trong quá trình từ vạch xuất phát chưa đến đích xe không được chạm vạch ranh giới, chân không chạm đất, xe không được đứng một chỗ.

Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 5

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thể hiện sự quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của Tổ chức Công đoàn và chính quyền đến nữ nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) trong đơn vị.

2. Góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua trong nữ NGNL, nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

3. Giáo dục truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tiếp tục khẳng định sự đóng góp của mọi tầng lớp phụ nữ, trong đó có vai trò của nữ NGNLĐ ngành Giáo dục đối với sự nghiệp giáo dục và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đặc biệt là thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành theo Nghị quyết 29 và nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

4. Tiếp tục phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam hiện đại “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”; phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua lao động sáng tạo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CBNGNLĐ.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đối với Học sinh:

* Hoạt động:

– Tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam.

– Phối hợp với Đoàn Thanh niên trường THPT … tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử ngày 20-10 và truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam theo hình thức Hái hoa dân chủ

– Tuyên truyền vẻ đẹp của áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phát động tuần lễ mặc trang phục áo dài từ ngày 12/10/20… – 20/10/20… đối với những ngày thời tiết tốt, khô ráo cho học sinh

* Thời gian và phân công:

– Thời gian: Tiết Sinh hoạt dưới cờ thứ hai ngày 19/10/20…

– Phân công: cô … phụ trách tuyên truyền, cô Ngô Thị Minh Châu chuẩn bị câu hỏi, phần thưởng và hỗ trợ phần thi Hái hoa dân chủ.

2. Đối với Giáo viên:

– Tuyên truyền, ôn lại lịch sử … năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và kỷ niệm 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/20… – 20/10/20…), vai trò của nữ CBNGNLĐ trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo (lồng ghép trong tiết sinh hoạt dưới cờ ).

– Tặng quà cho nữ NGNLĐ nhân ngày 20-10.

– Tuyên truyền vẻ đẹp của áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phát động tuần lễ mặc trang phục áo dài từ ngày 12/10 – 20/10 đối với những ngày thời tiết tốt, khô ráo cho giáo viên (qua Zalo nhóm Nữ công)

– Phối hợp với Ban VSTBPN tổ chức Tổng kết đánh giá Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của ngành giáo dục, khen thưởng các tập thể, cá nhân nữ NGNLĐ tiêu biểu xuất sắc.

– Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ NGNLĐ làm công tác văn thư, kế toán, y tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ NGNLĐ (trong tuần làm việc từ 19/10 – 24/10).

– Phát động Quỹ tiết kiệm phụ nữ trong nữ CNNGNLĐ nhằm tạo nguồn quỹ tương trợ cho phụ nữ giải quyết khó khăn trong đời sống (tiến hành từ tháng 10/20… – tháng 5/20…).

– Tổ chức chuyến đi khám chuyên khoa cho nữ … (thành phần là nữ CBNGNLĐ trong đó có Đại diện BCHCĐ là cô …; thời gian là trong ngày 18/10) nhằm chăm sóc sức khỏe cho nữ NGNLĐ và tạo cơ hội thắt chặt tình đoàn kết của chị em trong đơn vị nhân Kỷ niệm Ngày Thành lập Hội.

III. KINH PHÍ

1. Công đoàn: Hỗ trợ 2.900.000 đồng, trong đó:

– Công tác tuyên truyền: 50.000 đồng

– Tặng quà cho nữ NGNLĐ: 950.000 đồng (19 người).

– Hỗ trợ khám chuyên khoa cho nữ NGNLĐ: 1.900.000 đồng (19 người).

2. Chính quyền : Hỗ trợ 1.9 00.000 đồng (19 người).

Tổng kinh phí : 4800.000 ngàn đồng (Bốn triệu tám trăm ngàn đồng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Ban Nữ công lập kế hoạch trình Ban Chấp hành Công đoàn và cấp ủy.

– Ban Chấp hành Công đoàn cấp kinh phí và vận động chính quyền hỗ trợ kinh phí.

– Cô … chịu trách nhiệm chung trong các hoạt động của Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng … năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/20…) và kỷ niệm … năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/20… – 20/10/20…), Ban Nữ công trình Ban Chấp hành Công đoàn, Chi bộ, lãnh đạo trường và Công đoàn ngành Giáo dục.

Tải file để tham khảo nội dung chi tiết!

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *