Tổng hợp

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới

Mục lục

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới

Tháng hành động về bình đẳng giới năm 2020 với chủ đềChung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Vậy để chuẩn bị thật chu đáo các hoạt động, chương trình tuyên truyền bình đẳng giới mời các bạn tham khảo mẫu kế hoạch tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới năm 2020 trong bài viết đưới đây:

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới 2020

UBND HUYỆN……………………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..

Bạn đang xem: Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới

Số: …./KH-THTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……. tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Căn cứ Công văn ………………… của phòng giáo dục và đào tạo về việc triển khai “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020”;

Trường Tiểu học……………. triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới là điểm nhấn, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn xã Trung Nghĩa, hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ngày 25 tháng 11 hàng năm, thu hút sự quan tâm của cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tập trung tác động thay đổi nhận thức của các nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội về bình đẳng giới, nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Các hoạt động tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có thể gắn với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng truyền thông sâu rộng. Huy động sự tham gia của các hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

II. CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

1. Chủ đề truyền thông:

“Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

2. Thông điệp truyền thông

2.1. Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11 năm 2020

– Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

– Yêu thương và tôn trọng là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

– Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn.

– Hãy nói không với bạo lực gia đình.

– Đòn roi không làm trẻ nên người.

– Yêu thương hơn lời quát mắng.

– Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn bị bạo lực gia đình.

– Ông, bà mẫu mực, con cháu thảo hiền.

2.2. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

– Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực.

– Cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật.

– Quyền của phụ nữ là quyền con người.

– Hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ vả trẻ em gái.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ ngày 10 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Các hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật năm 2020 được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.

– Từ các nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11năm 2020”. Đề nghị các tổ khối chuyên môn, công đoàn, chi đoàn và liên đội chủ động phối hợp tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt nội dung Kế hoạch đã đề ra./.

.

HIỆU TRƯỞNG

…………………….

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *