Tổng hợp

Khoản cho vay mềm là gì? Ví dụ về hình thức cho vay mềm

Mục lục

Khoản cho vay mềm là gì? Ví dụ về hình thức cho vay mềm

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Khoản cho vay mềm (soft loan) là gì? Ví dụ về hình thức cho vay mềm.

Khoản cho vay mềm là gì? Ví dụ về hình thức cho vay mềm

Bạn đang xem: Khoản cho vay mềm là gì? Ví dụ về hình thức cho vay mềm

Khoản cho vay mềm (soft loan) là khoản cho vay có lãi suất thấp hơn nhiều so với mức lãi suất bình thường của các khoản cho vay có mức rủi ro tương tự.

Khoản cho vay mềm là gì?

Khoản cho vay mềm (soft loan)khoản cho vay có lãi suất thấp hơn nhiều so với mức lãi suất bình thường của các khoản cho vay có mức rủi ro tương tự. Các khoản tín dụng lãi suất thấp thường được cấp dưới hình thức viện trợ kinh tế của các nước phát triển và tổ chức quốc tế cho các nước đang phát triển. Ngoài ra, các món vay tiền mềm có thể được dùng để tác động đến vị trí công nghiệp theo chính sách khu vực tại một nước.

Ví dụ về hình thức cho vay mềm

Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) có tên đầy đủ là Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (International Bank for Reconstruction and Development) là định chế tài chính đa phương được thành lập năm 1947 với tư cách cơ quan của Liên Hợp Quốc sau hội nghị Bretton Woods năm 1944. Mục tiêu của nó là cung cấp viện trợ kinh tế cho các nước thành viên, chủ yếu là các nước đang phát triển để tăng cường nền kinh tế của họ. Ngân hàng thế giới đã trợ giúp một loạt các công trình đầu tư dài hạn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các dự án về kết cấu hạ tầng, viễn thông, điện năng, nông nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp mới, các chương trình xã hội, giáo dục và đào tạo.

Phần lớn vốn của Ngân hàng thế giới được các nước thành viên đóng góp, nhưng Ngân hàng Thế giới cũng vay tiền từ thị trường quốc tế. Nó hoạt động theo nguyên tắc kinh doanh, tức là chỉ cho các chính phủ được coi là có khả năng trả nợ (cả vốn lẫn lãi) vay tiền với lãi suất thị trường. Từ năm 1964, nó thành lập cơ quan trực thuộc có tên là Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) để cung cấp tín dụng lãi suất thấp cho các nước nghèo.

Một tổ chức trực thuộc khác của Ngân hàng Thế giới là Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), được phép trực tiếp đầu tư vào các công ty thông qua việc mua cổ phần của họ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *