Tổng hợp

Khối cộng đồng và thị trường chung Caribe là gì?

Mục lục

Khối cộng đồng và thị trường chung Caribe là gì?

Cùng VietnamFinace tìm hiểu khối cộng đồng và Thị trường chung Caribe (Caribbean Community and Common Market) là gì?

Khối cộng đồng và thị trường chung Caribe là gì?

Bạn đang xem: Khối cộng đồng và thị trường chung Caribe là gì?

Khối cộng đồng và Thị trường chung Caribê đã thỏa thuận áp dụng một phần hệ thống thuế quan và chính sách bảo hộ chung đối với các nước ngoài khu vực.

Khối cộng đồng và Thị trường chung Caribe (Caribbean Community and Common Market – CARICOM) là thị trường được thành lập vào năm 1973 với tiền thân là tổ chức Mậu dịch Tự do Caribê – tổ chức đã nỗ lực thúc đẩy quá trình nhất thể hóa kinh tế trong khu vực Caribê.

Khối cộng đồng và Thị trường chung Caribê đã thỏa thuận áp dụng một phần hệ thống thuế quan và chính sách bảo hộ chung đối với các nước ngoài khu vực.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

CARICOM là một tổ chức của 15 quốc gia có chủ quyền Caribe và các khu vực phụ thuộc. Mục đích chính của CARICOM là để thúc đẩy hội nhập kinh tế và hợp tác giữa các thành viên của nó, để đảm bảo rằng các quyền lợi của hội nhập là chia sẻ công bằng, và phối hợp chính sách đối ngoại.

Các hoạt động chính của nó liên quan đến phối hợp chính sách kinh tế và quy hoạch phát triển; đặt ra và mở ra các dự án đặc biệt cho các nước kém phát triển theo thẩm quyền; điều hành như là một thị trường thống nhất cho nhiều khu vực của các thành viên của nó và xử lý các tranh chấp thương mại khu vực.

Ban thư ký có trụ sở ở Georgetown, Guyana.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *