Tổng hợp

Không gian hàng hóa là gì?

Không gian hàng hóa là gì?

Cùng Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tìm hiểu không gian hàng hóa (commodity space) là gì?

Bạn đang xem: Không gian hàng hóa là gì?

Không gian hàng hóa (commodity space) là phần không gian giới hạn bởi các trục tọa độ biểu thị lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người tiêu dùng có thể mua.

Không gian hàng hóa (commodity space) là phần không gian giới hạn bởi các trục tọa độ biểu thị lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người tiêu dùng có thể mua.

Trong không gian hai chiều, không gian hàng hóa là phần tư giới hạn bởi các trục biểu thị lượng của hai hàng hóa. Các điểm trong phần tư này biểu thị những kết hợp khác nhau của hai hàng hóa mà người tiêu dùng có thể lựa chọn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *