Tổng hợp

Khuynh hướng tiêu dùng là gì? Khuynh hướng tiêu dùng cận biên là gì?

Mục lục

Khuynh hướng tiêu dùng là gì? Khuynh hướng tiêu dùng cận biên là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Khuynh hướng tiêu dùng (propensity to consume) và Khuynh hướng tiêu dùng cận biên (marginal propensity to consume) là gì?

Khuynh hướng tiêu dùng là gì? Khuynh hướng tiêu dùng cận biên là gì?

Bạn đang xem: Khuynh hướng tiêu dùng là gì? Khuynh hướng tiêu dùng cận biên là gì?

Khuynh hướng tiêu dùng và Khuynh hướng tiêu dùng cận biên liên quan đến tỷ trọng chi tiêu cho tiêu dùng.

Khuynh hướng tiêu dùng là gì?

Khuynh hướng tiêu dùng (propensity to consume) là tỷ trọng thu nhập cá nhân sử dụng được các hộ gia đình chi cho việc tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Khuynh hướng tiêu dùng bình quân (APC) được tính bằng cách lấy tổng mức tiêu dùng (C) chia cho tổng mức thu nhập (Y).

Khuynh hướng tiêu dùng cận biên là gì?

Khuynh hướng tiêu dùng cận biên (marginal propensity to consume) là tỷ trọng chi cho tiêu dùng trong phần thu nhập cá nhân sử dụng tăng thêm, được tính bằng cách lấy mức tiêu dùng tăng thêm (deltaC) chia cho mức thu nhập tăng thêm (deltaY). Khi khuynh hướng tiêu dùng tăng, mức chi tiêu cho tiêu dùng tăng tại mọi mức thu nhập. Sự gia tăng tiêu dùng này sẽ làm tăng tổng cầu và thu nhập quốc dân.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *