Tổng hợp

Kinh tế ứng dụng là gì?

Mục lục

Kinh tế ứng dụng là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu kinh tế ứng dụng (applied economics) là gì?

Kinh tế ứng dụng là gì?

Bạn đang xem: Kinh tế ứng dụng là gì?

Kinh tế ứng dụng (applied economics) là việc vận dụng phương pháp của kinh tế học để phân tích các tình huống kinh tế thực tế

Kinh tế ứng dụng (applied economics) là việc vận dụng phương pháp của kinh tế học để phân tích các tình huống kinh tế thực tế.

Kinh tế học ứng dụng tìm cách sử dụng các dự báo rút ra từ lý thuyết kinh tế và bằng chứng thực tế để luận chứng cho khuyến nghị về chính sách kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Kinh tế học ứng dụng là một lĩnh vực trong kinh tế học, cùng với các lĩnh vực kinh tế học nguyên luận, thống kê kinh tế, toán kinh tế, địa lý kinh tế, lịch sử kinh tế quốc dân, v.v…

Các tiểu thể loại trong kinh tế học ứng dụng bao gồm: kinh tế học quốc tế, kinh tế học phát triển, kinh tế học công cộng, kinh tế học tiền tệ, tài chính-ngân hàng, kinh tế công nghiệp, kinh tế nông nghiệp, kinh tế học y tế, địa lý kinh tế, kinh tế thế giới, v.v…

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *