Tổng hợp

Kỹ thuật sử dụng nhiều vốn là gì?

Mục lục

Kỹ thuật sử dụng nhiều vốn là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Kỹ thuật sử dụng nhiều vốn (capital-intensive techniques) là gì?

Kỹ thuật sử dụng nhiều vốn là gì?

Bạn đang xem: Kỹ thuật sử dụng nhiều vốn là gì?

Kỹ thuật sử dụng nhiều vốn (capital-intensive techniques) là phương pháp, kỹ thuật sản xuất cần có tỷ trọng tư bản cao hơn các nhân tố sản xuất khác.

Kỹ thuật sử dụng nhiều vốn (capital-intensive techniques) là phương pháp, kỹ thuật sản xuất cần có tỷ trọng tư bản cao hơn các nhân tố sản xuất khác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)              

Các công ty đầu tư vốn thường sử dụng rất nhiều đòn bẩy tài chính bởi vì họ có thể sử dụng nhà máy và thiết bị làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, có cả đòn bẩy hoạt động cao và đòn bẩy tài chính là rất rủi ro, có khả năng doanh thu giảm đột ngột.

Nhưng vì các ngành công nghiệp sử dụng nhiều vốn có chi phí khấu hao cao, các nhà phân tích bao gồm các ngành công nghiệp có vốn đầu tư cao thường thêm khấu hao vào thu nhập ròng bằng cách sử dụng số liệu gọi là thu nhập trước lãi, thuế và khấu hao (EBITDA). Bằng cách sử dụng EBITDA, một chi phí phi phi tiền mặt, thay vì thu nhập ròng trong các tỷ lệ hiệu suất, sẽ dễ dàng so sánh hiệu suất của các công ty trong cùng một ngành.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *