Tổng hợp

Lãi suất sinh học là gì?

Mục lục

Lãi suất sinh học là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Lãi suất sinh học (biological interest) là gì?

Lãi suất sinh học là gì?

Bạn đang xem: Lãi suất sinh học là gì?

Lãi suất sinh học (biological interest) là mức lãi suất trong lý thuyết tăng trưởng.

Lãi suất sinh học (biological interest) là mức lãi suất trong lý thuyết tăng trưởng, trong đó trong số các đường lối tăng trưởng, thì mức tiêu dùng đầu người cao nhất sẽ đạt được và ổn định bằng đường lối có năng suất cận biên của tư bản (bằng tỷ suất lợi nhuận trong cạnh tranh hoàn hảo ) bằng tỷ lệ tăng trưởng không đổi, ngoại sinh của lực lượng lao động.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *