Tổng hợp

Lãi về vốn là gì?

Mục lục

Lãi về vốn là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Lãi về vốn (capital gain) là gì?

Lãi về vốn là gì?

Bạn đang xem: Lãi về vốn là gì?

Lãi về vốn (capital gain) phần chênh lệch ( dương) giữa giá mua sắm một tài sản và giá bán lại tài sản đó sau một thời gian.

Lãi về vốn (capital gain) phần chênh lệch ( dương) giữa giá mua sắm một tài sản và giá bán lại tài sản đó sau một thời gian. Ví dụ nếu một ngôi nhà được mua với giá 100 triệu đồng trong năm 1996 và người chủ không phải sửa chữa gì đáng kể và năm 1998 anh ta bán lại với giá 150 triệu đồng, thì lãi về vốn mà anh ta thu được là 50 triệu đồng. Vì trong hai năm này mức giá tăng lên, cho nên  lãi thực tế về vốn thực tế thấp hơn lãi danh nghĩa về vốn. Vì lãi về vốn là một dạng của tô kinh tế, nên việc đánh thuế vào loại lãi này cũng thường mang các hình thái đặc biệt.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Mặc dù lãi về vốn thường xuất hiện với cổ phiếu và quỹ do biến động giá vốn có của chúng, lãi về vốn có thể xảy ra trên bất kỳ chứng khoán nào được bán với giá cao hơn giá mua đã được thanh toán. Lãi và lỗ về vốn được ghi nhận khi một tài sản được bán, điều này gây ra một khoản tính thuế. Lãi và lỗ chưa ghi nhận, đôi khi được gọi là lãi và lỗ trên giấy, phản ánh sự gia tăng hoặc giảm giá trị đầu tư nhưng chưa kích hoạt một sự kiện chịu thuế. Lỗ vốn phát sinh khi giá trị tài sản vốn giảm đi so với giá mua tài sản.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *