Tổng hợp

Lệ phí là gì?

Mục lục

Lệ phí là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Lệ phí (fees) là gì?

Lệ phí là gì?

Bạn đang xem: Lệ phí là gì?

Lệ phí (fees) Khoản tiền trả cho các chuyên gia như luật sư, kế toán viên v…v về những dịch vụ mà họ đã thay mặt khách hàng thực hiện.

Lệ phí (fees) Khoản tiền trả cho các chuyên gia như luật sư, kế toán viên v…v về những dịch vụ mà họ đã thay mặt khách hàng thực hiện. Các khoản tiền mà chính phủ thu không dựa trên luật thuế cũng được gọi là lệ phí. Tuy nhiên, xét về bản chất, các khoản này cần được coi là thuế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ví dụ, lệ phí phụ thuộc là lệ phí luật sư được giảm hoặc không bị tính nếu có trường hợp luật sư thua kiện.

Lệ phí dịch vụ, phí dịch vụ hoặc phụ phí được tính vào hóa đơn của khách hàng. Mục đích của phí dịch vụ thường phụ thuộc vào bản chất của sản phẩm và dịch vụ tương ứng được cung cấp. Ví dụ về lý do tại sao khoản phí này được tính là: chi phí thời gian đi lại, phí cho thuê xe tải, trách nhiệm pháp lý và phí bảo hiểm bồi thường lao động và phí lập kế hoạch. 

Một khoản lệ phí có thể là một khoản phí cố định, một khoản phí thay đổi hoặc một phần của biểu thuế hai phần.
 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *