Tổng hợp

Lệnh bitsadmin getproxylist, getproxyusage và getreplydata

Mục lục

Lệnh bitsadmin getproxylist, getproxyusage và getreplydata

Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu về 3 lệnh: bitsadmin getproxylist, bitsadmin getproxyusage và bitsadmin getreplydata trong Windows.

Lệnh bitsadmin getproxylist

Lệnh bitsadmin getproxylist truy xuất danh sách proxy cho nhiệm vụ đã chỉ định.

Cú pháp

bitsadmin /GetProxyList

Tham số

Tham số Mô tả
Job Tên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Chú ý: Danh sách proxy là danh sách các máy chủ proxy để sử dụng. Danh sách được phân tách bằng dấu phẩy.

Bạn đang xem: Lệnh bitsadmin getproxylist, getproxyusage và getreplydata

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất danh sách proxy cho nhiệm vụ có tên myBNC.Edu.vnJob.

C:>bitsadmin /GetProxyList myBNC.Edu.vnJob

Lệnh bitsadmin getproxyusage

Lệnh bitsadmin getproxyusage truy xuất cài đặt sử dụng proxy cho nhiệm vụ đã chỉ định.

Cú pháp

bitsadmin /GetProxyUsage

Tham số

Tham số Mô tả
Job Tên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Chú ý: Các giá trị có thể là:

 • PRECONFIG – Sử dụng mặc định Internet Explorer của chủ sở hữu.
 • NO_PROXY – Không sử dụng máy chủ proxy.
 • OVERRIDE – Sử dụng danh sách proxy rõ ràng.
 • AUTODETECT – Tự động phát hiện cài đặt proxy.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất việc sử dụng proxy cho nhiệm vụ có tên myBNC.Edu.vnJob.

C:>bitsadmin /GetProxyUsage myBNC.Edu.vnJob

Lệnh bitsadmin getreplydata

Lệnh bitsadmin getreplydata truy xuất dữ liệu trả lời của máy chủ theo định dạng thập lục phân.

Cú pháp

bitsadmin /GetReplyData

Tham số

Tham số Mô tả
Job Tên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Chú ý: Lệnh này chỉ hợp lệ cho nhiệm vụ được upload và trả lời.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất dữ liệu trả lời cho nhiệm vụ có tên myBNC.Edu.vnJob.

C:>bitsadmin /GetReplyData myBNC.Edu.vnJob

Xem thêm:

  Đăng bởi: BNC.Edu.vn

  Chuyên mục: Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *