Tổng hợp

Lệnh cacls trong Windows

Mục lục

Lệnh cacls trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh cacls hiển thị hoặc sửa đổi danh sách điều khiển truy cập tùy ý (DACL) trên các file được chỉ định.

Cú pháp

cacls [/t] [/m] [/l] [/s[:sddl]] [/e] [/c] [/g user:

] [/r user […]] [/p user:

[…]] [/d user […]]

Tham số

Tham số Mô tả
Cần thiết. Hiển thị Acls của các file được chỉ định.
/t Thay đổi Acls được chỉ định trong thư mục hiện tại và tất cả các thư mục con.
/m Thay đổi Acls của ổ đĩa được mount vào một thư mục.
/l Làm việc với Symbolic Link chứ không phải mục tiêu.
/s:sddl thay thế các Acls bằng những cái được chỉ định trong chuỗi SDDL (không hợp lệ với /e, /g, /r, /p, hoặc /d).
/e Chỉnh sửa ACL thay vì thay thế nó.
/c Tiếp tục lỗi từ chối truy cập.
/g user: Cấp quyền truy cập người dùng được chỉ định. Các giá trị hợp lệ cho quyền:

– n – none: Không
– r – read: Đọc
– w – write: Ghi
– c – change (write): Thay đổi quyền ghi
– f – full control: Toàn quyền kiểm soát

Bạn đang xem: Lệnh cacls trong Windows

/r user […] Thu hồi quyền truy cập của người dùng được chỉ định (chỉ hợp lệ với /e).
[/p user: […] Thay thế quyền truy cập của người dùng cụ thể.
Các giá trị hợp lệ cho quyền:

– n – none: Không
– r – read: Đọc
– w – write: Ghi
– c – change (write): Thay đổi quyền ghi
– f – full control: Toàn quyền kiểm soát

[/d user […] Từ chối truy cập người dùng được chỉ định.
/? Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

 • Nếu lệnh này đã không được chấp nhận, vui lòng sử dụng icacls thay thế.
 • Sử dụng bảng sau để diễn giải kết quả:
Đầu ra (Output) Mục nhập điều khiển truy nhập (ACE) áp dụng cho
OI (Viết tắt của Object inherit)/Thư mục và các file này.
CI (Viết tắt của Container inherit)/Thư mục và thư mục con này.
IO (Viết tắt của Inherit only)/ACE không áp dụng cho file/thư mục hiện tại | Không có thông báo đầu ra | Chỉ thư mục này.
OI) (CI) Thư mục, thư mục con và file này.
(OI) (CI) (IO) Chỉ thư mục con và file.
(CI) (IO) Chỉ thư mục con
(OI) (IO) Chỉ file.
 • Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện (? và *) để chỉ định nhiều file.
 • Bạn có thể chỉ định nhiều người dùng.

Xem thêm:

  Đăng bởi: BNC.Edu.vn

  Chuyên mục: Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *