Tổng hợp

Lệnh change user trong Windows

Mục lục

Lệnh change user trong Windows

 • Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh change user thay đổi chế độ cài đặt cho máy chủ Remote Desktop Session Host (rd Session Host). Để tìm hiểu các ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Chú thích:

Trong Windows Server 2008 R2, Terminal Services đã được đổi tên thành Remote Desktop Services.

Bạn đang xem: Lệnh change user trong Windows

Cú pháp lệnh change user

change user {/execute | /install | /query}

Tham số

Tham số Mô tả
/execute Kích hoạt ánh xạ file .ini trong thư mục chính. Đây là thiết lập mặc định.
/install Vô hiệu hóa ánh xạ file .ini trong thư mục chính. Tất cả các file .ini được đọc và ghi vào thư mục hệ thống. Bạn phải vô hiệu hóa ánh xạ file .ini khi cài đặt ứng dụng trên máy chủ rd Session Host.
/query Hiển thị cài đặt hiện tại việc cho ánh xạ file .ini.
/? Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

 • Sử dụng lệnh change user /install trước khi cài đặt ứng dụng để tạo file .ini cho ứng dụng đó trong thư mục hệ thống. Các file này được sử dụng làm nguồn khi file .ini của người dùng cụ thể được tạo. Sau khi cài đặt ứng dụng, hãy sử dụng lệnh change user /execute để hoàn nguyên về ánh xạ file chuẩn .ini.
 • Lần đầu tiên bạn chạy ứng dụng, nó sẽ tìm kiếm thư mục chính cho các file .ini của nó. Nếu các file .ini không được tìm thấy trong thư mục chính, nhưng được tìm thấy trong thư mục hệ thống, Remote Desktop Services sẽ sao chép file .ini vào thư mục chính, đảm bảo rằng mỗi người dùng có một bản sao duy nhất của file .ini. Bất kỳ file .ini mới nào đều được tạo trong thư mục chính.
 • Mỗi người dùng phải có một bản sao duy nhất của các file .ini cho một ứng dụng. Điều này ngăn cản các trường hợp mà những người dùng khác nhau có thể có cấu hình ứng dụng không tương thích (ví dụ, các thư mục hoặc độ phân giải màn hình mặc định khác nhau).
 • Khi hệ thống đang ở chế độ cài đặt (nghĩa là change user /install), một số điều sẽ xảy ra. Tất cả các mục nhập registry được tạo ra đều ẩn dưới HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentversionTerminal ServerInstall, hoặc trong subkey SOFTWARE hay MACHINE. Các subkey (khóa con) thêm vào HKEY_CURrenT_USER sẽ được sao chép trong subkey SOFTWARE và các subkey thêm vào HKEY_LOCAL_MACHINE được sao chép trong subkey MACHINE. Nếu ứng dụng truy vấn thư mục Windows bằng cách sử dụng các cuộc gọi hệ thống, chẳng hạn như GetWindowsdirectory, máy chủ rd Session Host sẽ trả về thư mục systemroot. Nếu bất kỳ mục nhập file .ini nào được thêm bằng cách sử dụng các cuộc gọi hệ thống, chẳng hạn như WritePrivateProfileString, chúng sẽ được thêm vào file .ini trong thư mục systemroot.
 • Khi hệ thống trở về chế độ thực thi (nghĩa là change user /execute), và ứng dụng cố gắng đọc một mục nhập registry không tồn tại trong HKEY_CURrenT_USER , Remote Desktop Services sẽ kiểm tra xem bản sao của key có tồn tại trong subkey Terminal ServerInstall hay không. Nếu có, các subkey sẽ được sao chép vào vị trí thích hợp trong HKEY_CURrenT_USER. Nếu ứng dụng cố gắng đọc từ file .ini không tồn tại, Remote Desktop Services sẽ tìm kiếm file .ini đó trong thư mục gốc của hệ thống. Nếu file .ini nằm trong thư mục gốc của hệ thống, file sẽ được sao chép vào thư mục con Windows trong thư mục chính của người dùng. Nếu ứng dụng truy vấn thư mục Windows, máy chủ rd Session Host server sẽ trả về thư mục con Windows trong thư mục chính của người dùng.
 • Khi bạn đăng nhập, Remote Desktop Services sẽ kiểm tra xem các file .ini hệ thống của nó có mới hơn file .ini trên máy tính của bạn hay không. Nếu phiên bản hệ thống mới hơn, file .ini của bạn sẽ được thay thế hoặc hợp nhất với phiên bản mới hơn. Điều này phụ thuộc vào việc bit INISYNC, 0x40, có được đặt cho file .ini này hay không. Phiên bản trước của file .ini được đổi tên thành Inifile.ctx. Nếu các giá trị registry hệ thống trong subkey Terminal ServerInstall mới hơn phiên bản của bạn trong HKEY_CURrenT_USER, phiên bản các subkey của bạn sẽ bị xóa và được thay thế bằng các subkey mới từ Terminal ServerInstall.

Ví dụ

Để vô hiệu hóa ánh xạ file .ini trong thư mục chính, hãy nhập:

change user /install

Để kích hoạt ánh xạ file .ini trong thư mục chính, hãy nhập:

change user /execute

Để hiển thị cài đặt hiện tại cho việc ánh xạ file .ini, hãy nhập:

change user /query

Xem thêm:

  Đăng bởi: BNC.Edu.vn

  Chuyên mục: Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *