Tổng hợp

Lệnh ntcmdprompt trong Windows

Mục lục

Lệnh ntcmdprompt trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

Chạy trình thông dịch lệnh Cmd.exe hay vì Command.com sau khi đã chạy một Terminate và Stay Resident (TSR) hoặc sau khi khởi động command prompt từ bên trong một ứng dụng MS-DOS.

Cú pháp

ntcmdprompt

Tham số

Tham số

Bạn đang xem: Lệnh ntcmdprompt trong Windows

Mô tả

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt

Chú giải

Khi Command.com đang chạy, một số tính năng của Cmd.exe, chẳng hạn như hiển thị doskey của lịch sử lệnh sẽ không thể sử dụng được. Nếu bạn muốn chạy trình thông dịch lệnh Cmd.exe sau khi bạn đã khởi động một Terminate and Stay Resident (TSR) hoặc khởi động command prompt từ bên trong một ứng dụng chạy trên MS-DOS, bạn có thể sử dụng lệnh ntcmdprompt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng TSR có thể sẽ không sẵn sàng để sử dụng khi bạn đang chạy Cmd.exe. Bạn có thể lồng lệnh ntcmdprompt trong tệp Config.nt của mình hoặc trong tệp tùy chỉnh khởi động tương đương trong, nằm trong file thông tin chương trình của ứng dụng (program information file – Pif).

Ví dụ, để lồng lệnh ntcmdprompt trong tệp Config.nt của mình hoặc trong tệp cấu hình khởi động được chỉ định trong tham chiếu bổ sung PIF, hãy nhập: ntcmdprompt

Xem thêm

    Đăng bởi: BNC.Edu.vn

    Chuyên mục: Tổng hợp

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *