Tổng hợp

Lệnh ntfrsutl trong Windows

Mục lục

Lệnh ntfrsutl trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

Tổng hợp và gửi các bảng nội bộ, chủ đề, và bộ nhớ thông tin cho NT File Replication Service (NTFRS). Lệnh này chạy với các máy chủ cục bộ và từ xa. Cài đặt khôi phục cho NTFRS trong Trình quản lý điều khiển dịch vụ (Service Control Manager – SCM) có thể rất cần thiết để định vị và lưu trữ các sự kiện nhật ký quan trọng trên máy tính. Công cụ này cung cấp một phương pháp thuận tiện để xem lại các cài đặt đó.

Cú pháp lệnh ntfrsutl

ntfrsutl[idtable|configtable|inlog|outlog][]

ntfrsutl[memory|threads|stage][]

ntfrsutl ds[]

ntfrsutl [sets][]

ntfrsutl [version][]

ntfrsutl poll[/quickly[=[]]][/slowly[=[]]][/now][]

Tham số lệnh ntfrsutl

Tham số

Bạn đang xem: Lệnh ntfrsutl trong Windows

Mô tả

idtable

Thông tin về ID của bảng.

configtable

Bảng cấu hình FRS (File Replication Service).

inlog

Nhật ký gửi đến.

outlog

Nhật ký gửi đi.

computer

Máy tính được chỉ định .

memory

Tình trạng sử dụng bộ nhớ.

threads

stage

ds

Liệt kê kiểu xem dịch vụ NTFRS của DS.

sets

Chỉ định các bộ bản sao đang hoạt động.

version

Để xác định phiên bản giao diện chương trình (API) của ứng dụng NTFRS.

poll

Chỉ định khoảng thời gian thăm dò hiện tại.

Tham biến:

/quickly[=[ ]] (Thăm dò nhanh)

 • quickly – Thăm dò nhanh chóng cho đến khi cấu hình ổn định được tìm lại.
 • quickly= – Thăm dò nhanh sau mỗi phút theo mặc định.
 • quickly= – Thăm dò nhanh theo số phút nhất định.

/slowly[=[ ]] (Thăm dò chậm slowly)

 • slowly – Thăm dò chậm cho đến khi cấu hình ổn định được tìm lại
 • slowly= – Thăm dò chậm sau mỗi phút theo mặc định
 • slowly= – Thăm dò chậm theo số phút nhất định.

/now (thăm dò ngay)

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Ví dụ lệnh ntfrsutl

Để xác định khoảng thời gian thăm dò để sao chép tệp:

C:Program FilesSupportTools>ntfrsutl poll wrkstn-1

Để xác định phiên bản giao diện chương trình (API) của ứng dụng NTFRS hiện tại:

C:Program FilesSupportTools>ntfrsutl version

Xem thêm

  Đăng bởi: BNC.Edu.vn

  Chuyên mục: Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *