Tổng hợp

Lệnh thị trường là gì?

Mục lục

Lệnh thị trường là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Lệnh thị trường hay lệnh mua bán (market order) là gì?

Lệnh thị trường là gì?

Bạn đang xem: Lệnh thị trường là gì?

Lệnh thị trường hay lệnh mua bán ( market order) là yêu cầu mua hay bán một lượng chứng khoán nhất định với giá có lợi nhất trên thị trường chứng khoán.

Lệnh thị trường hay lệnh mua bán (market order) là yêu cầu mua hay bán một  lượng chứng khoán nhất định với giá có lợi nhất trên thị trường chứng khoán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một nhà đầu tư thực hiện lệnh thị trường thông qua một nhà môi giới hoặc dịch vụ môi giới để mua hoặc bán một khoản đầu tư ngay lập tức với mức giá hiện tại tốt nhất hiện có. Lệnh thị trường là tùy chọn mặc định và có khả năng được thực hiện bởi vì nó không chứa các hạn chế về giá hoặc khung thời gian mà lệnh có thể được thực thi. Một lệnh thị trường cũng đôi khi được gọi là một lệnh không hạn chế. Một lệnh thị trường đảm bảo thực hiện, và nó thường có hoa hồng thấp do môi giới có rất ít việc phải làm. Tránh sử dụng lệnh thị trường đối với các cổ phiếu có khối lượng trung bình hàng ngày thấp.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *