Tổng hợp

Liên đoàn Lao động Mỹ là gì?

Mục lục

Liên đoàn Lao động Mỹ là gì?

Liên đoàn Lao động Mỹ (American Federation of Labor – AFL) là gì?

Liên đoàn Lao động Mỹ là gì?

Bạn đang xem: Liên đoàn Lao động Mỹ là gì?

Liên đoàn Lao động Mỹ (American Federation of Labor – AFL) được thành lập trong khoảng từ năm 1881 đến năm 1886, sau sáp nhập với Đại hội các Công đoàn Công nghiệp (CIO) vào năm 1955.

Liên đoàn Lao động Mỹ (American Federation of Labor – AFL) được thành lập trong khoảng từ năm 1881 đến năm 1886 với mục đích liên kết các công đoàn ngành lớn lại với nhau. Nó được đặt trên cơ sở những lý tưởng truyền thống của công đoàn, nhưng từng công đoàn vẫn là tổ chức tự quản. 

Liên đoàn Lao động Mỹ cũng là tổ chức đã cho ban hành nghị quyết về ngày Quốc tế Lao động 1/5. Năm 1886, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: “…Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ”. 

Khi đó, thời hạn 1/5 là điểm bắt đầu năm “mở sổ” tài chính kế toán ở hầu hết các nhà máy, xí nghiệp của Mỹ. Thời điểm này, chủ và thợ sẽ ký lại hợp đồng thuê khoán.

Dù Đại hội Liên đoàn đã đề nghị quyết về giờ làm việc từ 1/5, nhưng tới thời khắc đó, giới chủ vẫn không đáp ứng yêu sách này. Do vậy, giới công nhân toàn nước Mỹ đã đồng loạt đình công, trong đó cuộc bãi công sớm và lớn nhất được tổ chức với khoảng 40.000 công nhân tại thành phố Chicago. Trong cuộc biểu tình, lực lượng công nhân đã đưa ra các biểu ngữ “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!”.

Ba năm sau, ngày 20/6/1889, Đại hội I của Quốc tế Cộng sản II quyết định lấy ngày 1/5 hằng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản. Vào ngày 1/5/1890, lần đầu tiên Ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức trên quy mô thế giới.

Năm 1935, Đại hội các Công đoàn Công nghiệp (CIO) được thành lập nhằm tăng cường sức mạnh của công đoàn, nên sức mạnh của AFL suy giảm trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 2. Vì AFL chủ yếu do thợ thủ công lập ra, trong khi CIO có cơ sở ở các ngành công nghiệp, nên sức mạnh của CIO ngày càng tăng. Trước năm 1955, hai tổ chức này cạnh tranh nhau để chiếm giữ vai trò lãnh đạo, nhưng vào năm 1955, họ sáp nhập với nhau tạo thành một tổ chức có tên gọi AFL – CIO.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *