Tổng hợp

Lợi nhuận đầu vào nhân tố biến đổi là gì?

Mục lục

Lợi nhuận đầu vào nhân tố biến đổi là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu lợi nhuận đầu vào nhân tố biến đổi (return to the variable factor input) là gì?

Lợi nhuận đầu vào nhân tố biến đổi là gì?

Bạn đang xem: Lợi nhuận đầu vào nhân tố biến đổi là gì?

Lợi nhuận đầu vào nhân tố biến đổi (return to the variable factor input) là tỷ lệ thay đổi sản lượng trong lý thuyết ngắn hạn về cung phát sinh khi có thay đổi đầu vào nhân tố sử dụng trong một nhà máy có quy mô cố định.

Lợi nhuận đầu vào nhân tố biến đổi (return to the variable factor input) là tỷ lệ thay đổi sản lượng trong lý thuyết ngắn hạn về cung phát sinh khi có thay đổi đầu vào nhân tố sử dụng trong một nhà máy có quy mô cố định.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *