Tổng hợp

Lợi nhuận hiện tại là gì?

Mục lục

Lợi nhuận hiện tại là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Lợi nhuận hiện tại (current profit) là gì?

Lợi nhuận hiện tại là gì?

Bạn đang xem: Lợi nhuận hiện tại là gì?

Lợi nhuận hiện tại (Current profit) là mức doanh thu dôi ra so với tổng chi phí trong thời kỳ hiện tại.

Lợi nhuận hiện tại (Current profit)mức doanh thu dôi ra so với tổng chi phí trong thời kỳ hiện tại, thường được tính theo năm tài chính. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *