Tổng hợp

Lợi nhuận ròng là gì?

Mục lục

Lợi nhuận ròng là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu lợi nhuận ròng (net profit) là gì?

Lợi nhuận ròng là gì?

Bạn đang xem: Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng (net profit) là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu của một doanh nghiệp và tất cả các khoản chi phí hiện.

Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng (net profit) là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu của một doanh nghiệp và tất cả các khoản chi phí hiện.

Theo ngôn ngữ kế toán, lợi nhuận được gọi là lãi ròng và bằng lãi gộp trừ các khoản chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tỷ suất lợi nhuận ròng là gì?

Tỷ suất lợi nhuận ròng cho biết lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh thu của doanh nghiệp. Tỷ suất này quyết định công ty, doanh nghiệp kinh doanh có lãi hay phải chịu lỗ.

Giá trị lợi nhuận sau thuế lớn hơn 0 và càng lớn thì công ty càng có lãi lớn. Ngược lại, giá trị này nhỏ hơn 0 nghĩa là công ty kinh doanh thua lỗ và cần đưa ra phương hướng hay chiến lược kinh doanh mới cho công ty, doanh nghiệp.

Tỷ suất lợi nhuận ròng phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh và từng ngành nghề kinh doanh. Bởi vậy, người có nhiệm vụ phân tích tài chính cho doanh nghiệp, công ty chỉ có thể sử dụng giá trị lợi nhuận sau thuế để so sánh doanh nghiệp với tỉ số bình quân toàn ngành hoặc với doanh nghiệp khác nhưng cùng ngành và đặc biệt phải so sánh cùng một thời điểm.

 

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *