Tổng hợp

Luận điểm về sự hội tụ là gì?

Mục lục

Luận điểm về sự hội tụ là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Luận điểm về sự hội tụ (convergence thesis) là gì?

Luận điểm về sự hội tụ là gì?

Bạn đang xem: Luận điểm về sự hội tụ là gì?

Luận điểm về sự hội tụ ho rằng các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ngày càng xa rời hình thái lý tưởng và phát triển theo hướng giống nhau.

Luận điểm về sự hội tụ (convergence thesis) là quan điểm cho rằng các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ngày càng xa rời hình thái lý tưởng và phát triển theo hướng có những hành vi, tư tưởng, thể chế và công nghệ sản xuất ngày càng giống nhau. Giả thuyết về sự hội tụ của hai hệ thống ban đầu do Tinbergen đưa ra và đã phát triển thành một lý thuyết về sự hội tụ tất yếu được xây dựng trên cơ sở tính tất yếu của loại hình phát triển công nghệ tương tự nhau. Tuy nhiên, thực tế đã bác bỏ luận điểm này, vì hệ thống xã hội chủ nghĩa hiện không còn tồn tại.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *