Tổng hợp

Lực lượng đối trọng là gì?

Mục lục

Lực lượng đối trọng là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Lực lượng đối trọng (countervailing power) là gì?

Lực lượng đối trọng là gì?

Bạn đang xem: Lực lượng đối trọng là gì?

Lực lượng đối trọng là sức mạnh của các doanh nghiệp có tác dụng làm trung hòa ảnh hưởng do sức mạnh thị trường của các doanh nghiệp hay tác nhân kinh tế hiện có tạo ra thông qua hành vi mua bán với họ.

Lực lượng đối trọng (countervailing power) sức mạnh của các doanh nghiệp có tác dụng làm trung hòa ảnh hưởng do sức mạnh thị trường của các doanh nghiệp hay tác nhân kinh tế hiện có tạo ra thông qua hành vi mua bán với họ. Người đầu tiên đưa ra khái niệm này là Galbraith. Ông cho rằng chính lực lượng đối trọng làm cho hệ thống kinh tế và chính trị vận hành tốt hơn và công bằng hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *