Tổng hợp

Lược đồ cấu trúc ứng xử – hiệu quả thị trường là gì?

Mục lục

Lược đồ cấu trúc ứng xử – hiệu quả thị trường là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Lược đồ cấu trúc ứng xử – hiệu quả thị trường (market structure/conduct – performance schema) là gì?

Lược đồ cấu trúc ứng xử - hiệu quả thị trường là gì?

Bạn đang xem: Lược đồ cấu trúc ứng xử – hiệu quả thị trường là gì?

Lược đồ cấu trúc/ứng xử – hiệu quả thị trường (market structure/conduct – performance schema) là mô hình phân tích để nghiên cứu diễn biến của các quá trình thị trường.

Lược đồ cấu trúc ứng xử – hiệu quả thị trường là gì?

Lược đồ cấu trúc/ứng xử – hiệu quả thị trường (market structure/conduct – performance schema) là mô hình phân tích để nghiên cứu diễn biến của các quá trình thị trường. Các thị trường được đánh giá trực tiếp bằng mức đóng góp của chúng vào việc đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu. Hiệu quả thị trường (xem hình 73) về cơ bản được xác định bởi sự tương tác giữa cấu trúc thị trường và cách ứng xử thị trường.

Lược đồ cấu trúc/ ứng xử – hiệu quả thị trường là một nỗ lực nhằm xác định các tham số về sơ cấu và ứng xử có tầm quan trọng chiến lược đối với hiệu quả thị trường. Những mối liên hệ như vậy được mô tả bằng ngôn ngữ toán trong lý thuyết về thị trường. Lược đồ này cũng hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách công cộng, đặc biệt trong việc xác định những biện pháp chung để cải thiện hiệu quả thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *