Tổng hợp

Lượng cân bằng thị trường là gì?

Mục lục

Lượng cân bằng thị trường là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu lượng cân bằng thị trường (equilibrium market quantity) là gì?

Lượng cân bằng thị trường là gì?

Bạn đang xem: Lượng cân bằng thị trường là gì?

Lượng cân bằng thị trường (equilibrium market quantity) là lượng hàng làm cho cung và cầu bằng nhau

Lượng cân bằng thị trường là gì?

Lượng cân bằng thị trường (equilibrium market quantity) là lượng hàng làm cho cung và cầu bằng nhau. Dựa vào hàm cung và hàm cầu, chúng ta có thể tính được lượng cân bằng thị trường và mức thay đổi của lượng cân bằng khi các yếu tố quyết định cung cầu thay đổi

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Điểm cân bằng thị trường

Điểm cân bằng thị trường là điểm lý tưởng mà ở đó cả giá cả và lượng hàng hóa, dịch vụ cung đều cân bằng.

Có 2 nhân tố để xác định điểm cân bằng của thị trường:

– Giá cân bằng: mức giá tại đó lượng cầu đúng bằng lượng cung.

– Lượng cân bằng: lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người ta sẵn sàng mua và/ hoặc người bán sẵn sàng bán tại điểm giá cân bằng.

Thị trường không luôn luôn tìm được điểm cân bằng. Thông thường, trên thị trường sẽ có độ chênh nhất định (surplus).

– Tình trạng thiếu hụt: Lượng cầu vượt quá lượng hay khả năng cung. Thiếu hụt xảy ra ở mức giá thấp hơn mức giá cân bằng.

– Tình trạng dư thừa: Lượng cung vượt quá lượng cầu trên thị trường. Dư thừa xảy ra tại mức giá lớn hơn mức giá cân bằng.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *