Tổng hợp

Luồng hai chiều là gì?

Mục lục

Luồng hai chiều là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Luồng hai chiều (bilateral flows) là gì?

Luồng hai chiều là gì?

Bạn đang xem: Luồng hai chiều là gì?

Luồng hai chiều (bilateral flows) là sự di chuyển của tiền giữa các khu vực của nền kinh tế để đáp ứng các luồng hàng hóa và dịch vụ di chuyển theo chiều ngược lại.

Luồng hai chiều (bilateral flows) là sự di chuyển của tiền giữa các khu vực của nền kinh tế để đáp ứng các luồng hàng hóa và dịch vụ di chuyển theo chiều ngược lại. Chẳng hạn thu nhập dùng để trả cho các đầu vào nhân tố đã cung ứng, chi tiêu cho tiêu dùng để trả cho hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Chính các luồn hai chiều như vậu cho phép chúng ta bỏ qua hai chiều như vậy cho phép chúng ta bỏ qua luồng hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế tập trung để nghiên cứu sự vận động của tiền trong vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *